Vzdelávanie od 19. apríla

Vážení rodičia, priatelia, v zmysle dnešných usmernení ministerstva školstva je obnova prezenčného vyučovania pre ďalších žiakov školy naplánovaná takto: 1. od 19. apríla žiaci 8. a 9. ročníka ZŠ, 2. od 26. apríla žiaci 5. – 7. ročníka ZŠ. Prezenčná výuka je podmienená priaznivou epidemiologickou situáciou podľa regionálneho COVID automatu na stránke Ministerstva zdravotníctva (okres Malacky je momentálne v II. stupni varovania). Účasť na […]

Cirkevná materská škola od 1.9. 2021!

Vážení rodičia, priatelia, s veľkou radosťou a vďačnosťou oznamujeme, že spoločenstvo cirkevnej školy v Malackách otvára novú kapitolu svojho životného príbehu. Dlhoročné úsilie mnohých ľudí školského i farského spoločenstva o zrod cirkevnej materskej školy sa stáva skutočnosťou. Od budúceho školského roku 2021/2022 Spojená škola sv. Františka Assiského uvádza do činnosti novú organizačnú zložku školy – Materskú […]

2% pre našu cirkevnú školu

Darovať podiel zo zaplatenej dane je stále možné. Daňové úrady spracúvajú vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane podaných zamestnancami do konca apríla a daňovníkmi v daňových priznaniach podaných do konca marca.

Rodičovské stretnutie 15.4.

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia, srdečne Vás pozývame na rodičovské stretnutie. Uskutoční sa online formou.

Obnovujeme vyučovanie na I. st., 4.G

Vážení rodičia, priatelia, na základe rozhodnutia ministerstva školstva sa od pondelka 12. apríla obnovuje školské vyučovanie v prezenčnej forme pre žiakov I. stupňa a posledný ročník strednej školy.

Sv. omša 9. 4. o 8:00

Vážení rodičia, priatelia školy, srdečne Vás pozývame k účasti na piatkovej (09.04. 2021) sv. omši o 8:00 zo školskej kaplnky. Link tu: Svätá omša Prajeme Vám požehnaný čas.

Aj naďalej v nezmenenom režime

Milí rodičia, priatelia, tak napokon sa návrat do škôl odďaľuje a aj v týždni po veľkonočných prázdninách zostáva režim nezmenený (zatiaľ je určené, že do 11.4.)