Celoslovenské kolo súťaže Junior Internet

Dňa 23.4. 2021 som sa zúčastnil celoslovenského kola súťaže Junior Internet, ktoré prebehlo formou online konferencie. Súťažil som v stredoškolskej kategórii Junior App s projektom Simple Desktop VR. Juraj Hušek, 3.G

Vieš hovoriť po európsky?

Študenti gymnázia mali opäť možnosť rozšíriť svoj obzor v zaujímavej oblasti, akou je práca Európskeho parlamentu. V rámci dištančného vyučovania sa stretli na online prednáške s europoslankyňou  Miriam Lexmann.

Body za prijímacie testy zo SJL a MAT po 1. kole

Vážení uchádzači, zverejňujeme počet získaných bodov za jednotlivé prijímacie testy zo Slovenského jazyka a literatúry a Matematiky po prvom kole. KÓD študenta SJL MAT 3501 90 90 3502 72 50 3504 65 70 3505 58 25 3506 62 95 3509 72 85 3510 65 50 3511 69 50 3512 83 70 3513 77 10 3514 […]

Doplňujúce informácie k prijímacej skúške

Vážení rodičia, na základe aktuálneho usmernenia ministerstva k podmienkam pre konanie prijímacích skúšok Vám oznamujeme nasledovné informácie: do budovy školy môžu vstupovať iba uchádzači o štúdium (rodičia len v prípade sprievodu zdravotne postihnutých osôb), pri vstupe do budovy je uchádzač povinný vykonať dezinfekciu rúk a zdravotný filter realizovaný personálom školy – vizuálna bezdotyková kontrola (červené […]