Úspešní v cezpoľnom behu

Dňa 28.9. 2021 sa v Zámockom parku skutočnilo okresné kolo cezpoľného behu jednotlivcov a družstiev. V nepriaznivom daždivom počasí získala Spojená škola sv. Františka Asiského v súťaži družstiev všetky cenné kovy. 

Cirkevná v pohybe 2021

V rámci Európskeho týždňa športu, ktorý sa koná každoročne od 23. do 30. septembra sa nám podarilo už tretíkrát (s výnimkou minulého školského roka, kedy to opatrenia pandémie nedovolili) zorganizovať nádherné športové dopoludnie pod názvom Cirkevná v pohybe. Toto podujatie si kladie za cieľ viesť viesť ľudí k pohybu, ktorý je predpokladom duševného zdravia, čo sa výrazne potvrdilo aj v období pandémie.

V septembri tradične „zbierame“

Pekným podujatím, z ktorého sa v našej škole stala tradícia, je spolupráca s Bratislavskou arcidiecéznou charitou. V rámci tejto spolupráce sa vždy v septembri zapájame do Zbierky školských pomôcok pre deti z detských domovov a charitatívnych domov.

Zmena v odhlasovaní obedov

Vážení rodičia,
dovoľte mi aby sme Vás informovali, že sa škola rozhodla upraviť čas odhlasovania obedov v školskej jedálni. Reagujeme tým na Vaše podnety, ktoré sme v tejto veci dostali.
Odhlasovanie z obedov bude možné do 7,00 daného dňa.

Rodičovský príspevok šk. rok 2021/2022

Vážení rodičia a zákonní zástupcovia, rodičovská rada RZ ProSchola, na stretnutí triednych dôverníkov 16. septembra 2021, schválila výšku členských  príspevkov pre školský rok 2021/2022. A) POVINNÝ členský príspevok 50 EUR za 1 dieťa (v prípade viacdetných rodín sa príspevok uhrádza len za dve najstaršie deti spojenej školy). Príspevok sa uhrádza v dvoch termínoch – 25 € za […]

38. ročník Večerného behu zdravia – Behu vďaky SNP

V piatok 10. 09. mesto Malacky v spolupráci s SVČ a ZŠ Dr. J. Dérera realizovalo už 38. ročník Večerného behu zdravia, ktorého sa zúčastnilo až 232 pretekárov všetkých vekových kategórií. Medzi nimi sa nachádzali aj žiaci našej školy, ktorým sa podarilo dosiahnuť veľmi pekné výsledky. 

Všetkým zúčastneným srdečne gratulujeme. 

Časté otázky pri vyhodnocovaní pozitivity detí

Usmernenie rodičov pri vyhodnocovaní pozitivity svojich detí pri Ag-testovaní a pri PCR-RT teste. A. V situácii keď mal žiak pozitívnyantigénový test. a)Rodič pozitívneho žiaka bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľaa s dieťaťom ide na PCR-RT test (okrem osobného dôvodu aj z dôvodu vyhodnotenia opodstatnenosti karantény triedy/skupiny). b)Trieda/skupina žiakov, ktoré sú potenciálnymi úzkymi kontaktmi, ostáva do výsledku PCR-RT testu […]