Školský Ekoprojekt má svojho maskota

Víťazi súťaže na maskota  Ekoprogramu 2021 1. Terézia  Ihnátová 6B …………..Flóra 2. Sabina Zajčková 7.A…………….Skláčik 3. Samuel Klamo 3.A………………Stromkáči Gratulujeme všetkým nadaným tvorcom.

Profesionálne siedmačky s micro:bit

8. 10. 2021 žiačky 7. ročníka predviedli mladším spolužiakom svoje zručnosti s používaním prostredia micro:bit. Prezentácia sa uskutočnila pri dodržaní pandemických opatrení tak, aby sa žiaci nepremiešavali. Žiačky 7. ročníka prezentovali prácu s micro:bit pred kamerou a žiaci 6. ročníka ich sledovali v učebni informatiky. Za asistencie učiteľa informatiky mali možnosť, priamo počas prezentácie,  vyskúšať […]

Hovorme o jedle 2021

V piatok 8.10. sa žiaci 1. až 7. ročníka zúčastnili projektového dňa „Hovorme o jedle“. Tentokrát deti spoznávali niečo, s čím sa bežne stretávajú na tanieri – krumple, grule, bandurky, švábka či spisovne zemiaky. Počas troch hodín sa stihli triedy bádateľsky učiť, hrať sa a experimentovať. Pre žiakov boli nachystané viaceré aktivity, ako napríklad príprava zemiakového cesta a opekanie zemiakových […]

Smernica o vnútornom režime školy v školskom roku 2021/2022 akt. k 18.10.2021

Vážení rodičia, posielam Vám aktualizovanú smernicu o vnútornom režime školy s farebne vyznačenými zmenami. Zmeny sa týkajú ospravedlňovania neprítomnosti detí materskej školy z dôvodu ochorenia. Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť žiaka z dôvodu ochorenia na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní (dieťa MŠ s povinným predprimárnym vzdelávaním na 7 po sebe idúcich vyučovacích dní (víkendy […]

Smernica o vnútornom režime školy v školskom roku 2021/2022 – aktualizácia k 13.10.2021

Vážení rodičia, dávame Vám na vedomie aktualizovanú smernicu o vnútornom režime školy z dôvodu novej vyhlášky ÚVZ SR. Zmeny sú dve: 1. Upravené tlačivo „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ (príloha č.2) 2. Nové tlačivo určené pre návštevy „Písomné vyhlásenie návštevníka o bezpríznakovosti“ (príloha č.2a) posielam Vám upravenú smernicu o vnútornom režime školy, z dôvodu aktualizácie školského […]

Výsledky veľkej prázdninovej fotosúťaže

Gratulujeme 🙂 Opora priateľa    1.miesto   Garbiarova Agata _5A   2.miesto   Allesandra Ftacnikova 2B   3.miesto   Garbiarova Agata _5A Dominanty Záhoria 1.miesto     Zajackova_ Simona 7A 2.miesto     Ballek Bruno  3C 3.miesto     Longauerová Lea  Hrdinovia dneška 1_miesto    Lucia Horváthová 9C 2_miesto    Allesandra Ftacnikova 2B 3_miesto    Šimon Viktorin 4A

Imatrikulácie študentov GYM

V pondelok 4.10. na sviatok sv. Františka si naši gymnazisti užili chvíle imatrikulácie, ktoré skvele pripravila 3.G.