Vojna na Ukrajine

Milí rodičia a žiaci, priatelia, v súvislosti s vojnovou situáciou na Ukrajine Vám posielame rady psychológov pre pokojnejšie zvládanie tejto situácie. Zároveň Vás pozývame k trvalej spoločnej modlitbe za ukončenie konfliktu a za ukrajinský ľud v jeho utrpení. Vyprosujeme Vám požehnaný prázdninový čas.

Karneval v ŠKD

Karneval – konečne !! Nebola to veľká spoločná  ŠKD párty, ale zábava bola aspoň v jednotlivých oddeleniach. Deti sa predstavili v maskách, zatancovali si na obľúbené piesne, zasúťažili a nechýbalo ani občerstvenie. Neboli ochudobnené ani o klubové tance a ukazovačky, pri ktorých sme využili technické vybavenie tried. V oddeleniach vládla výborná nálada. Nadšenie, jasot a radostný krik detí sa ozýval po celej […]

Zúbkove pramene

V piatok, 11.februára,  sa na 1. stupni uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže Zúbkove pramene. Prednesu poézie a prózy sa zúčastnilo 17 žiakov. Je obdivuhodné, koľko textu si žiaci dokázali zapamätať a s ľahkosťou a citom recitovať. Ďakujeme všetkým recitátorom, oceňujeme vaše vynaložené úsilie a čas, ktorý ste venovali príprave na súťaž. I. kategória – Poézia 1.miesto […]

Odovzdávanie Olympijských odznakov všestrannosti

Dňa 15. 2. sa uskutočnilo odovzdávanie Olympijských odznakov všestrannosti. Tento projekt zastrešuje priamo Slovenský olympijsky a športový výbor a realizuje sa na území celého Slovenska. Žiaci a žiačky šiestych ročníkov sa porovnávajú vo vybraných disciplínach a môžu v celoslovenskom porovnaní získať bronzový, strieborný alebo zlatý odznak. Z našej školy sa do projektu zapojilo 13 žiakov […]

V múzeu Michala Tillnera

V rámci regionálnej výchovy sa tretiaci v stredu 9.2.2022 vybrali spoznávať históriu svojho regiónu a život predkov do Múzea Michala Tillnera. Dozvedeli sa, ako to v Malackách vyzeralo pred 100 rokmi, ale aj nedávno; ako žili naši predkovia; čo nosili; čím sa živili; kto boli Habáni… Už teraz sa tešia na jarné pokračovanie v kaštieli […]

Otvorená platforma v rámci DOD

V rámci Dňa otvorených dverí pozývame všetkých dňa 17.2. 2022 v čase od 11:00 do 12:00 hod. na sledovanie Otvorenej platformy spojenej s workshopom na tému Mediálna gramotnosť hrou. Otvorenú platformu tradične moderujú študenti gymnázia. Hosťom je Karolína Šramová, junior account manager PR agentúry  Seesame.

Pomôžte nám sa aj naďalej rozvíjať – 2 %

Vážení rodičia a priatelia školy, v mene spoločenstva našej školy si Vás dovoľujem požiadať o darovanie podielu zo zaplatenej dane z príjmov právnických alebo fyzických osôb cirkevnej Spojenej škole sv. Františka Assiského Malacky. Oprávneným prijímateľom pre našu školu je občianske združenie – Rodičovské združenie ProSchola. Poskytnutie časti Vašej dane bude priamou podporu našej činnosti a aktivít, […]

Výtvarná súťaž o najkrajšiu Veľkonočnú pohľadnicu

Aj keď je ešte stále zima, čoskoro príde jar a aj Veľkonočné sviatky. Sme preto veľmi radi, že ako každý rok, tak aj tento môžeme vyhlásiť výtvarnú súťaž o najkrajšiu Veľkonočnú pohľadnicu.  Téma tohtoročnej súťaže je “ Kráčame po spoločnej ceste k jednote“ Cirkev žije momentálne hlavne synodou a procesmi synodality v Cirkvi. Jednoducho povedané – kráčanie po spoločnej ceste. […]

Smernica o vnútornom režime školy v školskom roku 2021/2022 akt. k 07.02.2022

Milí rodičia, žiaci, študenti, priatelia, na základe novej vyhlášky ÚVZ SR a nového Školského semaforu bola aktualizovaná aj interná školská smernica. Prosíme vás o jej naštudovanie. Zmeny sú vyznačené farebne. V prípade, že žiak má pozitívny antigénový samotest na COVID-19, rodič bezodkladne o tejto situácii informuje vedenie školy, a to výlučne mailom na vedenie@csmalacky.sk, rodič bezodkladne telefonicky informuje všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý mu stanoví ďalší […]