Výberové konanie na riaditeľa školy

Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza, ako zriaďovateľ Spojenej školy sv. Františka Assiského, Kláštorné námestie 1, Malacky, podľa zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Spojenej školy sv. Františka Assiského, Kláštorné námestie 1, […]

Veľkonočná pohľadnica – vyhodnotenie súťaže

Do súťaže o najkrajšíu veľkonočnú pohľadnicu nám prišlo množstvo krásnych prác. Vyberať bolo spomedzi čoho a veruže výber nebol jednoduchý. Ponúkame prehliadku tých najkrajších. I. stupeň ZŠ 1. miesto Simona Chrupková, 3.B 2. miesto Adriana Šarníková, 4.B 3. miesto Andrej Pánik II. stupeň ZŠ 1.miesto Alžbeta Kočálková, 7.C 2. miesto Lucia Kopeliovičová, 7.A 3.miesto Natália […]

Finančná zbierka podpory vzdelávania ukrajinských detí

Milí rodičia, priatelia,   obraciame sa na Vás s prosbou o pomoc pri riešení ukrajinskej situácie na našej škole a zabezpečení kvalitného vzdelávacieho procesu pre tieto deti.   V tejto chvíli máme na škole 15 ukrajinských detí, z toho 8 v materskej škole, 5 na ZŠ a 2 na gymnáziu.  Našim zámerom je vytvoriť pre tieto deti čo najlepšie […]

JARNÁ CYKLISTIKA

Začala jar a jarná prebúdzajúca sa príroda nás vytiahla von. Žiaci v rámci cyklisticko-turistického krúžku si v sobotu 26.3. zorganizovali 36 kilometrov dlhú cyklistickú vychádzku.  Cestu  spojili symbolicky aj s dvoma významnými dňami – 21.3. sme si pripomenuli Medzinárodný deň lesov a 22.3. Svetový deň vody. Trasa vychádzky viedla práve po stopách lesa a vody. Zastavili sa preto pri rieke […]

Zápis detí do MŠ

OZNÁMENIE  o podávaní žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v cirkevnej materskej škole pre školský rok 2022/2023   Riaditeľ Materskej školy Nepoškvrneného srdca Panny Márie, ktorá je organizačnou zložkou Spojenej školy sv. Františka Assiského, Kláštorné námestie 1, 901 01 Malacky, v zmysle § 59 ods. 3. zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský […]

Zúbkové pramene

Okresné kolo recitačnej súťaže Zúbkove pramene V piatok 25. 3. 2022 sa v CVČ zišli postupujúci recitátori z obvodných kôl súťaže Zúbkove pramene. Našu školu reprezentovali Liliana Furstová z IX. A  a Terezka Korčeková zo IV. B. V príjemnom prostredí Cvečka zazneli ukážky, ktoré všetkým ponúkli hodnotný umelecký zážitok. V silnej konkurencii obsadila Terezka 3. miesto. Srdečne blahoželáme a obom dievčatám za krásny prednes ďakujeme.

S Ukrajinou a v nádeji

Milí kamaráti, už viac ako mesiac na nás doliehajú desivé správy z Ukrajiny. Krutá a nezmyselná vojna je miestom utrpenia, bolesti a smrti. Zomierajú nevinní a bezbranní ľudia, naši bratia a sestry. Otcovia a matky s krvavým zármutkom pochovávajú svoje deti, bratia sa zabíjajú navzájom. Sme svedkami toho, ako mocní tohto sveta rozhodujú a tí druhí sú vystavení tomu najkrutejšiemu dôsledku ich neľútostných sebeckých […]

Hmotná zbierka pre Ukrajinu

Milé školské spoločenstvo, pozývame Vás zapojiť sa do hmotnej zbierky pre Ukrajinu, ktorú organizuje naša farnosť v sobotu 2. apríla 2022 v čase 9,00 – 12,00. Prosíme Vás, aby ste priniesli len potraviny a drogériu, ktoré sú uvedené v priloženom letáku (najlepšie viac kusov z jedného druhu zabalené v krabici). Ďakujeme. Prajeme požehnaný pôstny čas. […]

Zúbkove pramene

V piatok 18.03. 2022 sa konalo obvodné kolo súťaže Zúbkove pramene, kde nás úspešne reprezentovali žiačky našej školy. V I. kategórii Sofia Kráľovičová  zo IV.A a Terézia Korčeková zo IV.B. V II. kategórii Nina Cabanová a Agáta Garbiarová z V.A. V III. kategórii Liliana Furstová z 9.A. Aj napriek silnej konkurencii dievčence podali výborné výkony. […]