2. kolo prijímacích skúšok

Riaditeľ školy sv. Františka Assiského vyhlasuje druhé kolo prijímacích skúšok na Gymnázium sv. Františka Assiského pre nenaplnený počet miest. Druhé kolo sa bude konať 21. júna 2022. Prihlášky je možné podávať do 10. júna 2022.

Divadlo Aréna – Holokaust

V divadle sa dá prežiť široká škála pocitov, v divadle sa dá aj vzdelávať. Presne toto ponúklo predstavenie Holokaust z produkcie divadla Aréna našim deviatakom a študentom gymnázia, ktorí ho navštívili  dňa 18. mája 2022. A ako ináč – oplatilo sa. Tešíme sa nabudúce.

Kamil Sládek „Vzťah Ukrajiny a Ruska“

Napriek 30-ročnému časovému odstupu nachádzame silné paralely medzi vojnou na Balkáne a vojnou na Ukrajine. Prečo vznikajú vojny? Aké  postupné kroky v živote spoločnosti vedú k jej vzniku? Ako sa spávať vo vojnovom období? Ako vie jednotlivec svojím osobným postojom prispieť k  minimalizácii vzniku nielen vojen, ale všeobecne i násilia a extrémizmu? Nielen o tom […]

Tlačové správy zo športu

ČOKOLÁDOVÁ TRETRA Dňa 10. mája sa v Bratislave uskutočnilo krajské kolo atletickej súťaže Čokoládová tretra, kde sa stretlo vyše 600 pretekárov.  Ide o jediné výlučne šprintérske podujatie pre deti od 6 – 11 rokov a koná sa na Slovensku a v Čechách. Tí najlepší sa cez krajské a celoslovenské kolo môžu prebojovať aj až do hlavného programu […]

Škola v prírode

V malebnom prostredí na rozhraní Považského podolia a Strážovských vrchov, v blízkosti obce Belušské Slatiny, v nádhernom a čerstvom horskom ovzduší sa v dňoch 2.–6.5.2022 zúčastnili žiaci 4. a 5. ročníka dlho očakávanej „Školy v prírode“. Už na ceste smer Trenčín sme navštívili Park miniatúr v Podolí, kde sme mali možnosť pozorovať veľkolepú expozíciu viac ako 80 modelov hradov, zámkov, kostolíkov, chát, rozhľadní […]

Prvé sv. prijímanie

V nedeľu 8. mája 2022 naši tretiaci  prvýkrát prijali Pána Ježiša do svojho srdiečka. Na túto veľkú slávnosť sa svedomito pripravovali. V sobotu 7. mája 2022 si vo sv. zmierenia očistili svoje srdcia , aby v ňom  Ježiša  s radosťou privítali. Verím , že tento deň bol výnimočný nielen pre naše prvoprijímajúce deti, ale i pre nás všetkých, […]

DOD u Hasičov

Žiaci 1. stupňa sa zúčastnili Dňa otvorených dverí Hasičského a záchranného zboru v Malackách. Videli statické ukážky hasičskej techniky a hasičskej výstroje, policajnej techniky, dynamické ukážky práce kynológov či vyhľadávanie osôb pomocou psa. Zároveň si vyskúšali poskytovanie prvej pomoci pod odborným dohľadom členov Slovenského Červeného kríža i striekanie vodou na terče. Ďakujeme všetkým  hasičom za pekný […]

Nové bezpečnostné usmernenie

Milí rodičia, priatelia,   ministerstvo školstvo vydalo nové usmernenie k zabezpečeniu bezpečnostných opatrení počas pretrvávajúcej pandémie COVID-19. Pandémia má v tomto čase síce našťastie miernejšiu podobu, ale na školách budeme aj naďalej dodržiavať niektoré preventívne opatrenia. Toto usmernenie nahrádza Internú smernicu o vnútornom režime školy, ktorej účinnosť je k 11.5. 2022 pozastavená.   Z usmernenia vyberáme:  1. Písomné vyhlásenie […]

Dramatizované čítanie s Tiborom Hujdičom

Ako podporiť u detí čitateľskú gramotnosť? Ako zvýšiť ich záujem o literatúru? Jednou z  ciest je nájsť zaujímavého človeka, ktorý to dokáže. Medzi takých ľudí rozhodne patrí pán Tibor Hujdič a jeho dramatizované čítanie pre deti. Knihy pre deti najprv testuje sám na sebe a až keď si je istý, že sú dobré, šíri o […]