Kocúr v čižmách

Žiaci 1. – 3.roč. sa zúčastnili v kine divadelného predstavenia, ktoré k nám prinieslo krásnu myšlienku šikovnosti, odvahy a pomoci priateľovi. Celý príbeh bol plný veršov, prísloví, porekadiel, ostro-vtipu a pesničiek. Rozprávka svojou scénou a krásnymi kostýmami inšpirovala detskú fantáziu a predstavivosť. Deti prežili napínavé dobrodružstvo a kocúr nám ukázal, že sa netreba v živote vzdávať, aké […]

Cirkevná v pohybe 2022

Opäť sa raz ukázalo, že radosť zo športu a pohybu patrí k tým najkrajším. Sme veľmi radi, že aj tento rok sa naša škola, ale predovšetkým naši žiaci zapojili do Európskeho týždňa športu, ktorý sa koná každoročne od 23. do 30. septembra športovým podujatím Cirkevná v pohybe. Cieľom tejto akcie je propagácia pohybových aktivít a zdravého životného štýlu, čo […]

Zber papiera a elektroodpadu

V rámci nášho celoročného Ekoprogramu sa opätovne zapájame do zberu papiera a elektroodpadu. TERMÍN: 26.9. – 7.10. 2022 KEDY ?  pondelok – piatok        7.00 – 8.00           15.00 – 17.00 KDE ?     Vstup do školského dvora od Slovenskej sporiteľne Keďže je zber súčasťou Ekoprogramu, zbierame aj body:  batérie – 1 ks/1 bod, iný elektroodpad – 1ks/5 […]

Zbierka školských pomôcok

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili zo zbierky školských pomôcok, ktorú organizuje Slovenská katolícka charita a do ktorej sa každoročne ako škola zapájame Aj tento rok sa vyzbieralo veľa školských pomôcok, ktoré určite potešia všetkých tých, ktorí to potrebujú najviac. ĎAKUJEME

Prázdninový kurz angličtiny TALK TALK

V predposlednom prázdninovom týždni (22.8.- 26.8. 2022) sa 30 žiaci našej školy zúčastnili kurzu angličtiny, ktorý každoročne prebieha na našej škole. Aj tentokrát k nám zavítal pán Guy Cheetham, skúsený lektor s dlhoročnou praxou, aby u žiakov zvýšil sebadôveru a istotu pri rozprávaní v angličtine, upevnil u nich gramatiku, vylepšil slovnú zásobu a naučil ich nové výrazy. Tento rok ho sprevádzal […]

Spravodajstvo zo sveta športu – Večerný beh zdravia

Dňa 9.9. 2022 sa uskutočnilo tradičné bežecké podujatie Večerný beh zdravia, ktorý je zároveň venovaný aj spomienke na Slovenské národné povstanie.  Najcennejšie kovy v behu na 2 km si odniesli v kategórii prvý a druhý ročník Alfréd Šulík za 3.miesto. V súťaži tretiakov a štvrtákov sme získali zlato vďaka Romane Habovej a Albertovi Šulíkovi v […]

Náš teambuilding v Abelande!

Ešte pred prvým zvonením v tomto školskom roku sme stihli prežiť – my učitelia- jeden krásny spoločný deň.  Celý pedagogický zbor našej Spojenej školy sa vybral do gazdovskej dedinky v Lozorne – do Abelandu.  Akoby sa zastavil čas. Zrazu sme sa ocitli v rozprávkovej krajine, na gazdovstve medzi zvieratami, v prostredí, ktoré láka k oddychu a ku […]

Zbierka školských pomôcok

Milí rodičia a žiaci, aj tento školský rok organizuje Slovenská katolícka charita Zbierku školských pomôcok, do ktorej by sme sa opäť ako škola radi zapojili. Zbierka na našej škole bude prebiehať od 7.9. 2022 – do 14.9. 2022. Darovať môžete napr. písacie potreby, zošity, rysovacie pomôcky, výtvarné potreby, vrecúška a pod., ktoré prosím odovzdajte triednemu […]

Oznam k činnosti ŠKD

 Milí rodičia, srdečne Vás pozdravujeme na začiatku nového školského roku 2022/2023. Veríme, že po pandemických skúsenostiach bude pre nás všetkých príležitosťou aktívne prinášať viac dobra pre naše deti a ich osobný rast. Dovoľte nám, aby sme Vám predstavili činnosť Školského klubu detí, ktorý v systéme našej cirkevnej školy plní významnú funkciu. ŠKD je dôležitým miestom pre rozvoj […]

VOĽBY ČLENA RADY ŠKOLY

Vážení rodičia, na základe poverenia od zriaďovateľa školy (Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza) vyhlasujem voľby zástupcu rodičov gymnázia do Rady školy. V súlade s čl. 4 ods. 6 písm. e) Štatútu Rady školy členovi Rady školy za rodičov gymnázia p. Márii Ležákovej zaniká doterajšie členstvo v Rade školy z dôvodu ukončenia vzťahu žiak – škola, jej dcéry. Voľby sa uskutočnia 13. […]