Dať pôstu pravý zmysel

Milí kamaráti, naše bežné povinnosti od nás žiadajú, aby sme zostali na svojich obvyklých miestach a žili často opakujúcu sa a niekedy možno až nudnú každodennú rutinu. Požiadavka pôstu „ísť do ústrania“, teda ísť od zvyklostí každodennej reality do priestoru ticha a samoty, sa nám môže zdať nenáležitá. Pýtame sa po zmysle pôstu. Ústranie nie je […]

20. jubilejný reprezentačný školský ples

V piatok 10.2. 2023 sa v Moteli M v Malackách uskutočnil už 20. ročník reprezentačného školského  plesu našej školy. Sme veľmi radi, že po pandemickom období sa nám tento rok podarilo ples opäť zorganizovať. Okrem pedagógov našej školy sme na plese privítali priateľov našej školy, rodičov našich študentov a svojou prítomnosťou nás poctil aj pán dekan a kapláni našej farnosti. […]

2 %

Vážení rodičia a priatelia školy, v mene spoločenstva našej školy si Vás dovoľujem požiadať o darovanie podielu zo zaplatenej dane z príjmov právnických alebo fyzických osôb cirkevnej Spojenej škole sv. Františka Assiského Malacky. Oprávneným prijímateľom pre našu školu je občianske združenie – Rodičovské združenie ProSchola. Poskytnutie časti Vašej dane bude priamou podporu našej činnosti a aktivít, […]

Expert Geniality Show a Matematická olympiáda

EXPERT GENIALITY SHOW = vyhodnotenie súťaže a MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA, kategória Z5 Expert geniality show je celoslovenská vedomostná súťaž pre žiakov 5. – 9. ročníka ZŠ a žiakov stredných škôl, ktorej sa zúčastnili aj žiaci našej školy. V 16. ročníku súťaže školského kola 2022/2023 sa o titul expert uchádzalo takmer 12 000 žiakov zo Slovenska, ktorí súťažili […]

Cosmos discovery

Cosmos discovery- Bratislava, Incheba Dňa 8.2. 2023 sme sa my 8. ročník spoločne s učiteľským zborom vybrali na exkurziu Cosmos discovery. Do Bratislavy sme sa dopravili vlakom,  na hlavnej stanici sme nastúpili na trolejbus a dopravili sa už priamo na výstavu. Dostali sme inštrukcie a vošli dnu. Vo vnútri vládol pocit nedočkavosti lebo všetci už […]

Krajské kolo súťaže Šaliansky Maťko

Krajské kolo – Šaliansky Maťko Streda 15.2.2023, bola pre Natáliu Fedorovú zo 7.B a Barboru Korčekovú z 3.B výnimočná, pretože reprezentovali našu školu v krajskom kole recitačnej súťaže slovenských povestí. Srdečne blahoželáme Natálii Fedorovej, ktorá sa umiestnila na krásnom 2. mieste.      

…a Slovo bolo u Boha

29. ročník krajského kola recitačnej súťaže … a Slovo bolo u Boha. V stredu, 8. 2. 2023 sa na našej škole slávil sviatok „SLOVA“, v ktorom sa stretli žiaci a študenti piatich kategórií celého Bratislavského kraja, aby sa podelili o duchovnú krásu hovoreného slova v súťaži …“a Slovo bolo u Boha“. Recitujúci prednášali umelecky hodnotné diela. Súťažiaci […]

„Talk, talk“ – kurz študentov 1.-2. ročníka gymnázia

Od 30. januára do 3. februára 2023 na našej škole prebiehal intenzívny jazykový kurz angličtiny „Talk, talk“ pre prvákov a druhákov gymnázia. Skúsení a kvalifikovaní lektori, rodení anglicky hovoriaci “native speakers“ Mark a James so študentmi pracovali iba prezenčne, po časovom úseku, keď sa v min. rokoch výuka realizovala dištančne alebo prezenčno – dištančne, teda […]

Slobodné kráľovské mesto – Skalica – exkurzia

Žiaci siedmeho ročníka navštívili v stredu 8.2.2023 slobodné kráľovské mesto – Skalicu. Žiaci si prešli expozíciu Záhorského múzea, kde sa dozvedeli históriu, tradície, kultúru či osobnosti tohto regiónu. Tiež si so sprievodcom prešli najväčšie zaujímavosti mesta Skalica – Dom kultúry navrhnutý Dušanom Jurkovičom, Jezuitský kostol či Rotunda. Exkurzii nemohol chýbať sladký koniec v podobe skalického trdelníka.

Výsledky výtvarnej súťaže DETI A ARCHITEKTÚRA na tému „Výnimočná škola“

2.2.2023 popoludní zasadala na Fakulte architektúry a designu STU v Bratislave odborná porota, ktorá z vyše 500 výtvarných prác, ktoré do súťaže poslali učitelia a rodičia žiakov základných škôl, ZUŠ a 8-ročných gymnázií, vybrala 21 prác na ocenenie. Veľký počet krásnych a kreatívnych výtvarných prác potešili porotu, ktorá bola zložená z členov OZ EUROARCH a […]