Šaliansky Maťko – školské kolo

V tomto školskom roku k nám zavítal Šaliansky Maťko so svojou súťažou. Školské kolo v prednese slovenských povestí sa uskutočnilo v našej škole                          dňa 30.01.2024.Deti súťažili v troch vekových kategóriách. Predsedníčka poroty Mgr. Janka Neužilová  a Mgr. Evka Belicajová pozorne počúvali slovenské                povesti […]

Zhodnotenie a výsledky okresných olympiád ANJ/NJ 

 PK cudzích jazykov v školskom roku 2023/24 PK vyjadrila spokojnosť s výsledkami okresných olympiád v ANJ aj NJ, ktoré sa konali dňa 17. 1. a 18. 1. 2023, kde sme získali krásne výsledky. Vyjadruje pochvalu žiakom a študentom, ktorí  v CJ pracovali, zdokonaľovali sa, čo prispelo k budovaniu ich osobností smerom k budúcim komunikatívnym potrebám, tiež ocenenie, že úspešne reprezentovali školu […]

…“A Slovo bolo u Boha…“  2023/24,  Školské kolo

7. decembra 2023, dva týždne pred slávením štedrovečernej večere, sviatku „Slova, ktoré sa stalo Telom“ – sa stretli žiaci a študenti našej školy I.- III. stupňa a 5 kategórií, aby sa podelili o krásu hovoreného slova XXX. ročníka v súťaži …“a Slovo bolo u Boha.“ Žiaci prednášali umelecky hodnotné diela kresťanských autorov. Súťažiaci svojim prednesom predviedli krásu tajomstva slova, všetci […]