Výsledky súťaže = okresné kolo MO, kategória Z6-Z8

V stredu 3. apríla 2024 sa vybrali na ZŠ Záhorácka, naši 17 úspešní šiestaci až ôsmaci z domáceho kola matematickej olympiády na okresné kolo. Bola to pre mnohých ich prvá skúsenosť s danou súťažou. Aj napriek malým stresom, ktoré pociťovali ich počas dňa sprevádzal úsmev a radosť (viď foto). Po pár týždňoch máme konečne aj výsledky. Tiež máme aj […]

XI. ročník študentskej konferencie

Súčasní, ale i bývalí študenti cirkevného gymnázia sa stretli na v poradí už jedenástom ročníku študentskej konferencie. V priestoroch školy sa stretli tí, ktorí v uplynulých rokoch na našom gymnáziu maturovali a dnes sú študentmi vysokých škôl, i tí, ktorí o štúdiu u nás ešte len uvažujú. Príspevky jednotlivých účastníkov a hostí konferencie priblížili poslucháčom  rozmanité témy: Je umelá inteligencia naozaj inteligentná?, Erasmus – […]

Deň Zeme na cirkevnej škole

V pondelok 22.4. sme s celým svetom oslavovali výnimočný deň – Deň Zeme. O našu planétu by sme sa mali starať, keďže je to náš domov. Miesto, kde okrem nás žije aj veľký počet rôznych živočíchov a nespočetné množstvo rastlín. Už od malička sa postupne učíme chrániť našu Zem a starať sa o ňu, preto […]

Študentská konferencia

Milí študenti, milé školské spoločenstvo,  srdečne pozývame všetkých na XI. ročník Študentskej konferencie 2024, ktorá sa uskutoční už onedlho dňa 25. apríla 2024 vo štvrtok od 8.00 v priestoroch spoločenskej miestnosti školy. Cieľom konferencie je vytvoriť priestor pre absolventov, súčasných aj budúcich študentov, aby si spoločne vymenili skúsenosti zo svojho každodenného života a vzájomne komunikovali […]

Maturanti – pamätný strom

Dňa 19.4.2024 (piatok) sa naši študenti zo 4.G triedy ako historicky prví zúčastnili výsadby pamätných stromov v Zámockom parku v Malackách. Počas triednickej hodiny zasadili platan javorovolistý priamo v centre Zámockého parku.  V rámci plánovanej obnovy malackého parku sa tejto tradície zúčastnila aj samotná pani prezidentka SR republiky a tým sa pridala k rozbiehajúcejúcemu sa […]

Školské kolo Slávik Slovenska 2024

Vo štvrtok doobeda 18. 04. 2024 sa na našej škole ozýval spev. Konalo sa školské kolo 32. ročníka speváckej súťaže žiakov v interpretácii slovenskej ľudovej piesne Slávik Slovenska. Zúčastnilo sa jej 33 žiakov a súťažili v dvoch kategóriách. Talentované deti našej školy predviedli svoje spevácke umenie. Vypočuli sme si viacero ľubozvučných ľudových piesní. Nadšené vystúpenia priniesli radosť všetkým […]

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Spojenej školy sv. Františka Assiského

Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza v y h l a s u j e výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Spojenej školy sv. Františka Assiského s predpokladaným nástupom od 1. augusta 2024. Požadované predpoklady: Požadované doklady: Prihlášku s požadovanými dokladmi do výberového konania doručte v uzatvorenej obálke na adresu: Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza, Špitálska 7, 814 […]

Finále školských maratónskych hier

Súťaže Školské maratónske hry sa zúčastnili školy z Bratislavských mestských častí a okresov Bratislavského samosprávneho kraja. Po úvodných kolách sa do finále, ktoré sa uskutočnilo 3. apríla,  prebojovalo 27 družstiev. Súťažilo sa v 6. disciplínach : 1. Skok do diaľky z miesta, 2. prekážková dráha „Formula“, 3. preskakovanie olympijských kruhov, 4. hod na presnosť, 5. hod na basketbalový kôš, […]

Zápis predškolákov

Predškoláci mali svoj veľký deň. Spolu s rodičmi navštívili našu školu a úspešne absolvovali zápis do 1. triedy. Veríme, že nadšenie všetkých detí bude rovnaké aj v septembri.

Súťaž Mladý Európan 2024

Dňa 16. 4. 2024 sa traja študenti našej školy, Liana Nováková, Tereza Tomšová a Šimon Sopko, zúčastnili regionálneho kola súťaže Mladý Európan v Senici. Európska komisia na Slovensku a 12 centier Europe Direct vyhlásili 19. ročník celoslovenskej súťaže Mladý Európan. Súťaž bola určená študentom 2. a/alebo 3. a /alebo 4. ročníkov gymnázií a stredných odborných […]