Biela pastelka

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

V piatok 24. 9.  2021 sa naša škola zapojila do zbierky Biela Pastelka, ktorá patrí medzi 10 najväčších organizovaných zbierok na Slovensku.

Študenti z III.G nášho gymnázia zbierali dobrovoľné finančné čiastky od žiakov a zamestnancov našej školy a ďalej pokračovali aj v uliciach mesta Malacky.

Vyzbieranou finančnou čiastkou 541.36  sme vyjadrili podporu ľuďom, ktorí stratili zrak a ocitli sa v neľahkej životnej situácii. Záchranou sú pre nich aktivity ako výučba Braillovho písma, tréningy chôdze s bielou palicou, kurzy práce na počítači s hlasovým výstupom a rôzne pomôcky, ktoré im pomáhajú vrátiť sa do života.

Ďakujeme žiakom ZŠ, študentom Gymnázia a zamestnancom školy, ktorí sa zapojili do  zbierky.

Ďalšie novinky, ktoré by vás mohli zaujímať

Profesionálne siedmačky s micro:bit
8. 10. 2021 žiačky 7. ročníka predviedli mladším spolužiakom svoje zručnosti s používaním prostredia micro:bit. Prezentácia sa uskutočnila pri dodržaní pandemických opatrení tak, aby sa žiaci nepremiešavali. Žiačky 7. ročníka prezentovali prácu s micro:bit pred kamerou a žiaci 6. ročníka...
Hovorme o jedle 2021
V piatok 8.10. sa žiaci 1. až 7. ročníka zúčastnili projektového dňa „Hovorme o jedle“. Tentokrát deti spoznávali niečo, s čím sa bežne stretávajú na tanieri – krumple, grule, bandurky, švábka či spisovne zemiaky. Počas troch hodín sa stihli triedy bádateľsky učiť, hrať...
Smernica o vnútornom režime školy v školskom roku 2021/2022 akt. k 18.10.2021
Vážení rodičia, posielam Vám aktualizovanú smernicu o vnútornom režime školy s farebne vyznačenými zmenami. Zmeny sa týkajú ospravedlňovania neprítomnosti detí materskej školy z dôvodu ochorenia. Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť žiaka z dôvodu ochorenia na 5 po sebe idúcich vyučovacích...
Smernica o vnútornom režime školy v školskom roku 2021/2022 – aktualizácia k 13.10.2021
Vážení rodičia, dávame Vám na vedomie aktualizovanú smernicu o vnútornom režime školy z dôvodu novej vyhlášky ÚVZ SR. Zmeny sú dve: 1. Upravené tlačivo „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ (príloha č.2) 2. Nové tlačivo určené pre návštevy „Písomné vyhlásenie návštevníka o...
Archív noviniek