Search

Časté otázky pri vyhodnocovaní pozitivity detí

Časté otázky pri vyhodnocovaní pozitivity detí

Časté otázky pri vyhodnocovaní pozitivity detí

Facebook
Twitter
LinkedIn

Usmernenie rodičov pri vyhodnocovaní pozitivity svojich detí pri Ag-testovaní a pri PCR-RT teste.

A. V situácii keď mal žiak pozitívnyantigénový test.

  1. a)Rodič pozitívneho žiaka bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľas dieťaťom ide na PCR-RT test (okrem osobného dôvodu aj z dôvodu vyhodnotenia opodstatnenosti karantény triedy/skupiny).
  2. b)Trieda/skupina žiakov, ktoré sú potenciálnymi úzkymi kontaktmi, ostáva do výsledku PCR-RT testu v karanténe, ktorá sa v prípade negatívneho výsledku testu ukončí.Ak mal žiak pozitívny výsledok PCR-RT testu, nastáva situácia B.

B. V situácii keď mal žiak pozitívny  PCR-RT  test.

  1. Rodič pozitívneho žiaka bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľaalebo riaditeľa. Povinnosťou rodiča je bezodkladné nahlásenie izolácie všeobecnému lekárovi pre deti a dorast, ktorý dohliada na izoláciu. Domáca izolácia  trvá  po  dobu  10  dní  od  dátumu  vykonania  PCR-RT  testu s  pozitívnym  výsledkom, pokiaľ  sa  počas  posledných  troch  dní  tejto  doby  u  tejto  osoby  nevyskytol  ani  jeden  z  klinických príznakov ochorenia COVID-19.
  2. Úzke kontakty pozitívneho žiaka (trieda/skupina) idú do 10-dňovej karantény(s výnimkou tých, ktorí si uplatňujú výnimku)
  1. Odporúčame, aby rodič v prípade, že bolo jeho dieťa označené ako úzky kontakt (osoba s podozrením na COVID-19),absolvoval s dieťaťom na 5. deň RT-PCR test a minimalizoval tak riziko prenosu nákazy na pôde školy. Ak žiak s podozrením na COVID-19 absolvuje RT-PCR test a výsledok je:
  2. a)negatívny– rodič informuje školu, žiak pokračuje v 10-dňovej karanténe, ale výučba pokračuje štandardným spôsobom; ak  žiak  neprejavuje  klinické  príznaky,  po  7  dňoch  môže byť  karanténa  ukončená  a  žiak  nastupuje  do  školy,
  3. b)pozitívny– rodič informuje školu, žiak pokračuje v izolácii pod dozorom lekára, ktorý rozhoduje o jej ukončení.

Ďalšie novinky, ktoré by vás mohli zaujímať

uradnehodiny
Vážení rodičia a študenti, radi by sme Vás informovali, že sekretariát školy bude od 29.7.2024 do 2.8.2024 zatvorený z dôvodu čerpania dovolenky. Radi sa Vám budeme venovať od 5.8.2024 v čase od 8:00 do 14:00 a od 26.8.2024 v čase...
skolske_pomocky
Zoznam školských pomôcok pre 2. stupeň ZŠ v školskom roku 2024/2025 nájdete v priloženom súbore.
tn_IMG_3308
V piatok sme slávnostne ukončili školský rok pobožnosťou Te Deum, po ktorej pani riaditeľka ocenila niektorých žiakov  za mimoriadne zásluhy v tomto školskom roku.  Ďakujeme všetkým, ktorí nás v tomto školskom roku sprevádzali. Tešíme sa na Vás v septembri! 
20240531_091659
Počas posledného májového týždňa na našej škole maturovalo 18 našich študentov. Túto skúška, ktorá je považovaná za veľkú previerku všetkých doterajších vedomostí a je zároveň naozajstným vyvrcholením štúdia na strednej škole, teda u nás gymnázia, je zároveň symbolickým vstupom do dospelosti. Môžeme s radosťou oznámiť,...