Instagram

Facebook

Virtuálna prehliadka školy

Youtube

Časté otázky pri vyhodnocovaní pozitivity detí

Časté otázky pri vyhodnocovaní pozitivity detí

Časté otázky pri vyhodnocovaní pozitivity detí

Facebook
Twitter
LinkedIn

Usmernenie rodičov pri vyhodnocovaní pozitivity svojich detí pri Ag-testovaní a pri PCR-RT teste.

A. V situácii keď mal žiak pozitívnyantigénový test.

  1. a)Rodič pozitívneho žiaka bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľas dieťaťom ide na PCR-RT test (okrem osobného dôvodu aj z dôvodu vyhodnotenia opodstatnenosti karantény triedy/skupiny).
  2. b)Trieda/skupina žiakov, ktoré sú potenciálnymi úzkymi kontaktmi, ostáva do výsledku PCR-RT testu v karanténe, ktorá sa v prípade negatívneho výsledku testu ukončí.Ak mal žiak pozitívny výsledok PCR-RT testu, nastáva situácia B.

B. V situácii keď mal žiak pozitívny  PCR-RT  test.

  1. Rodič pozitívneho žiaka bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľaalebo riaditeľa. Povinnosťou rodiča je bezodkladné nahlásenie izolácie všeobecnému lekárovi pre deti a dorast, ktorý dohliada na izoláciu. Domáca izolácia  trvá  po  dobu  10  dní  od  dátumu  vykonania  PCR-RT  testu s  pozitívnym  výsledkom, pokiaľ  sa  počas  posledných  troch  dní  tejto  doby  u  tejto  osoby  nevyskytol  ani  jeden  z  klinických príznakov ochorenia COVID-19.
  2. Úzke kontakty pozitívneho žiaka (trieda/skupina) idú do 10-dňovej karantény(s výnimkou tých, ktorí si uplatňujú výnimku)
  1. Odporúčame, aby rodič v prípade, že bolo jeho dieťa označené ako úzky kontakt (osoba s podozrením na COVID-19),absolvoval s dieťaťom na 5. deň RT-PCR test a minimalizoval tak riziko prenosu nákazy na pôde školy. Ak žiak s podozrením na COVID-19 absolvuje RT-PCR test a výsledok je:
  2. a)negatívny– rodič informuje školu, žiak pokračuje v 10-dňovej karanténe, ale výučba pokračuje štandardným spôsobom; ak  žiak  neprejavuje  klinické  príznaky,  po  7  dňoch  môže byť  karanténa  ukončená  a  žiak  nastupuje  do  školy,
  3. b)pozitívny– rodič informuje školu, žiak pokračuje v izolácii pod dozorom lekára, ktorý rozhoduje o jej ukončení.

Ďalšie novinky, ktoré by vás mohli zaujímať

IMG-7560
Naši žiaci sa v novom školskom roku tešia z vynovených a zmodernizovaných kmeňových tried. Počas letných prázdnin prešli viaceré triedy výraznou renováciou, ktorej cieľom bolo vytvoriť esteticky príťažlivé a zmyslovo podnetné prostredie k edukácii. Okrem nových podláh, tabúľ a hygienických kútikov pribudli aj celostenové...
Rudar_A3_CSM
Radi by sme Vám dali do pozornosti športový klub RUDAR, ktorý bude v tomto školskom roku na našej škole viesť krúžok všeobecnej športove prípravy. Všetky potrebné informácie nájdete na plagátoch.
IMG_9134
Dagmar Môťovská, dlhoročná učiteľka matematiky a informatiky, ktorá učí deti od materskej škôlky až po študentov na vysokých školách, bola opäť hosťom našej školy. Lektorka kurzov na rozvoj tímovej spolupráce, komunikácie, vedenia ľudí či motivácie. Venuje sa deťom z detských...
IMG_20230911_132358_1
Pri príležitosti sviatkov Panny Márie sme ju boli pozdraviť, poďakovať jej a poprosiť ju o pomoc a ochranu pre tento školský rok. Po sv. omši s pátrom Michalom sme sa vydali za zábavou do trampolínového parku. Nasýtili sme dušu i...