Časté otázky pri vyhodnocovaní pozitivity detí

Časté otázky pri vyhodnocovaní pozitivity detí

Časté otázky pri vyhodnocovaní pozitivity detí

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Usmernenie rodičov pri vyhodnocovaní pozitivity svojich detí pri Ag-testovaní a pri PCR-RT teste.

A. V situácii keď mal žiak pozitívnyantigénový test.

  1. a)Rodič pozitívneho žiaka bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľas dieťaťom ide na PCR-RT test (okrem osobného dôvodu aj z dôvodu vyhodnotenia opodstatnenosti karantény triedy/skupiny).
  2. b)Trieda/skupina žiakov, ktoré sú potenciálnymi úzkymi kontaktmi, ostáva do výsledku PCR-RT testu v karanténe, ktorá sa v prípade negatívneho výsledku testu ukončí.Ak mal žiak pozitívny výsledok PCR-RT testu, nastáva situácia B.

B. V situácii keď mal žiak pozitívny  PCR-RT  test.

  1. Rodič pozitívneho žiaka bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľaalebo riaditeľa. Povinnosťou rodiča je bezodkladné nahlásenie izolácie všeobecnému lekárovi pre deti a dorast, ktorý dohliada na izoláciu. Domáca izolácia  trvá  po  dobu  10  dní  od  dátumu  vykonania  PCR-RT  testu s  pozitívnym  výsledkom, pokiaľ  sa  počas  posledných  troch  dní  tejto  doby  u  tejto  osoby  nevyskytol  ani  jeden  z  klinických príznakov ochorenia COVID-19.
  2. Úzke kontakty pozitívneho žiaka (trieda/skupina) idú do 10-dňovej karantény(s výnimkou tých, ktorí si uplatňujú výnimku)
  1. Odporúčame, aby rodič v prípade, že bolo jeho dieťa označené ako úzky kontakt (osoba s podozrením na COVID-19),absolvoval s dieťaťom na 5. deň RT-PCR test a minimalizoval tak riziko prenosu nákazy na pôde školy. Ak žiak s podozrením na COVID-19 absolvuje RT-PCR test a výsledok je:
  2. a)negatívny– rodič informuje školu, žiak pokračuje v 10-dňovej karanténe, ale výučba pokračuje štandardným spôsobom; ak  žiak  neprejavuje  klinické  príznaky,  po  7  dňoch  môže byť  karanténa  ukončená  a  žiak  nastupuje  do  školy,
  3. b)pozitívny– rodič informuje školu, žiak pokračuje v izolácii pod dozorom lekára, ktorý rozhoduje o jej ukončení.

Ďalšie novinky, ktoré by vás mohli zaujímať

Školská literárna súťaž – „Starí rodičia, sme tu stále s vami a pre vás“
Milí študenti, úcta k starším, pokora v službe pre nich a ich dôležitosť v našom živote je výnimočná. Preto sme sa rozhodli pokračovať v duchu už prechádzajúcich aktivít smerovaných k spájaniu sa so staršími. Vyhlásená literárna súťaž ostáva vo vašich...
Sv. omša zo školskej kaplnky 12.01.2022 o 08.05
Milí priatelia. Svätá omša bude obetovaná za nedávno zosnulého pána JUDr. Ivana Budinského, absolventa pôvodného františkánskeho gymnázia (maturant v ročníku 1943-1944). Život pána Budinského bol celý život spätý s našim gymnáziom. Bol nielen vynikajúcim študentom, ale významnou mierou sa podieľal...
Smútime za legendou školy
Vážené školské spoločenstvo, priatelia, s hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že vo veku 97 rokov zomrel pán Ivan Budinský, absolvent nášho pôvodného františkánskeho gymnázia (maturant 1943/1944). Pohreb zomrelého sa uskutoční v stredu 12. januára 2022 o 14,00 na starom cintoríne v Malackách.   Česť...
Smernica o vnútornom režime školy v školskom roku 2021/2022 akt. k 10.01.2022
Vážení rodičia, priatelia, zverejňujeme Vám aktualizovanú smernicu o vnútornom režime školy s farebne vyznačenými zmenami.
Archív noviniek