Časté otázky pri vyhodnocovaní pozitivity detí

Časté otázky pri vyhodnocovaní pozitivity detí

Časté otázky pri vyhodnocovaní pozitivity detí

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Usmernenie rodičov pri vyhodnocovaní pozitivity svojich detí pri Ag-testovaní a pri PCR-RT teste.

A. V situácii keď mal žiak pozitívnyantigénový test.

  1. a)Rodič pozitívneho žiaka bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľas dieťaťom ide na PCR-RT test (okrem osobného dôvodu aj z dôvodu vyhodnotenia opodstatnenosti karantény triedy/skupiny).
  2. b)Trieda/skupina žiakov, ktoré sú potenciálnymi úzkymi kontaktmi, ostáva do výsledku PCR-RT testu v karanténe, ktorá sa v prípade negatívneho výsledku testu ukončí.Ak mal žiak pozitívny výsledok PCR-RT testu, nastáva situácia B.

B. V situácii keď mal žiak pozitívny  PCR-RT  test.

  1. Rodič pozitívneho žiaka bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľaalebo riaditeľa. Povinnosťou rodiča je bezodkladné nahlásenie izolácie všeobecnému lekárovi pre deti a dorast, ktorý dohliada na izoláciu. Domáca izolácia  trvá  po  dobu  10  dní  od  dátumu  vykonania  PCR-RT  testu s  pozitívnym  výsledkom, pokiaľ  sa  počas  posledných  troch  dní  tejto  doby  u  tejto  osoby  nevyskytol  ani  jeden  z  klinických príznakov ochorenia COVID-19.
  2. Úzke kontakty pozitívneho žiaka (trieda/skupina) idú do 10-dňovej karantény(s výnimkou tých, ktorí si uplatňujú výnimku)
  1. Odporúčame, aby rodič v prípade, že bolo jeho dieťa označené ako úzky kontakt (osoba s podozrením na COVID-19),absolvoval s dieťaťom na 5. deň RT-PCR test a minimalizoval tak riziko prenosu nákazy na pôde školy. Ak žiak s podozrením na COVID-19 absolvuje RT-PCR test a výsledok je:
  2. a)negatívny– rodič informuje školu, žiak pokračuje v 10-dňovej karanténe, ale výučba pokračuje štandardným spôsobom; ak  žiak  neprejavuje  klinické  príznaky,  po  7  dňoch  môže byť  karanténa  ukončená  a  žiak  nastupuje  do  školy,
  3. b)pozitívny– rodič informuje školu, žiak pokračuje v izolácii pod dozorom lekára, ktorý rozhoduje o jej ukončení.

Ďalšie novinky, ktoré by vás mohli zaujímať

Cirkevná v pohybe 2021
V rámci Európskeho týždňa športu, ktorý sa koná každoročne od 23. do 30. septembra sa nám podarilo už tretíkrát (s výnimkou minulého školského roka, kedy to opatrenia pandémie nedovolili) zorganizovať nádherné športové dopoludnie pod názvom Cirkevná v pohybe. Toto podujatie si kladie za cieľ viesť viesť ľudí k pohybu, ktorý je predpokladom duševného zdravia, čo sa výrazne potvrdilo aj v období pandémie.
V septembri tradične „zbierame“
Pekným podujatím, z ktorého sa v našej škole stala tradícia, je spolupráca s Bratislavskou arcidiecéznou charitou. V rámci tejto spolupráce sa vždy v septembri zapájame do Zbierky školských pomôcok pre deti z detských domovov a charitatívnych domov.
Zmena v odhlasovaní obedov
Vážení rodičia, dovoľte mi aby sme Vás informovali, že sa škola rozhodla upraviť čas odhlasovania obedov v školskej jedálni. Reagujeme tým na Vaše podnety, ktoré sme v tejto veci dostali. Odhlasovanie z obedov bude možné do 7,00 daného dňa.
Rodičovský príspevok šk. rok 2021/2022
Vážení rodičia a zákonní zástupcovia, rodičovská rada RZ ProSchola, na stretnutí triednych dôverníkov 16. septembra 2021, schválila výšku členských  príspevkov pre školský rok 2021/2022. A) POVINNÝ členský príspevok 50 EUR za 1 dieťa (v prípade viacdetných rodín sa príspevok uhrádza len za...
Archív noviniek