Celoslovenské kolo súťaže Junior Internet

Celoslovenské kolo súťaže Junior Internet

Celoslovenské kolo súťaže Junior Internet

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Dňa 23.4. 2021 som sa zúčastnil celoslovenského kola súťaže Junior Internet, ktoré prebehlo formou online konferencie. Súťažil som v stredoškolskej kategórii Junior App s projektom Simple Desktop VR.

Junior Internet je súťaž organizovaná Asociáciou pre mládež, vedu a techniku (AMAVET). Súťaž je zameraná najmä na tvorbu a následnú prezentáciu projektov zameraných na moderné technológie – webstránky, aplikácie, blogy, atď. Odbornú porotu súťaže tvoria členovia AMAVETu, vysokoškolskí profesori STU a rôzni úspešní podnikatelia a firmy. Veľkou výhodou súťaže je možnosť získať spätnú väzbu priamo od profesionálov, predviesť sa pred odborníkmi a nadviazať nové kontakty. Do súťaže bolo v roku 2021 prihlásených viac ako 260 projektov rôznych kategórií, z ktorých 60 postúpilo do celoslovenského finále. Z kategórie Junior App sme vo finále boli desiati súťažiaci.

Do súťaže som prihlásil môj projekt s názvom Simple Desktop VR. Cieľom tohto projektu bolo vytvoriť finačne a technicky dostupné hardvérové a softvérové riešenia tvorby desktopovej virtuálnej reality. Výsledkami projektu sú 4 riešenia prenosu dát zo senzorov a iných vstupných periférií použité v 6 desktopových simuláciach a mobilná aplikácia Capmotion. Viac informácií o mojom projekte môžete nájsť na stránke https://simpledesktopvr.github.io/.

V celoslovenskom finále som úspešne odprezentoval projekt a získal cennú spätnú väzbu. Projekt Simple Desktop VR vyhral s ďalšími tromi projektami Cenu dekana Fakulty informatiky a informačný technológií STU.

Za možnosť zúčastniť sa na celoslovenskom finále súťaže Junior Internet a získať nové skúsenosti som veľmi vďačný a ďakujem všetkým, ktorý mi s projektom a následnou prezentáciou akokoľvek pomohli a podporovali ma.

Juraj Hušek 3.G

Ďalšie novinky, ktoré by vás mohli zaujímať

Letný tábor ŠKD
V priebehu uplynulého týždňa neostali brány našej školy zatvorené a privítali sme našich prvostupniarov na letnom tábore, ktorý organizovali naše pani vychovávateľky zo školského klubu.  Počasie bolo naozaj krásne a tak si naše deti mohli užiť množstvo aktivít, kopec zábavy, smiechu, šikovných rúk, slnečných dní, vody a vzájomných priateľstiev.
FAIR PLAY hra
Olympijské hry sa začnú v Tokiu 23. júla, ale namiesto toho, aby boli podujatím, ktoré oslavuje najlepšie športové úspechy, budú tohtoročné hry zatienené. Vďaka zmene pravidiel z roku 2015 môžu teraz športovci narodení ako muži súťažiť spolu so ženami v ženských...
Rozlúčka žiakov 9. ročníka
Dlhoročným zvykom na našej škole je, že na záver školského roka sa deviataci spoločne stretnú so svojimi učiteľmi a rodičmi, aby sa v slávnostnej atmosfére rozlúčili so základnou školou predtým, ako opustia jej brány. Tento rok bol v niečom iný, deviataci sa nemohli so všetkými rozlúčiť osobne a preto sme ich mohli sledovať aspoň prostredníctvom videoprenosu počas slávnostnej rozlúčky.  Želáme všetkým našim deviatakom, aby sa im darilo v ich ďalšom štúdiu i v živote.
 Program 29. júna 2021
Milí rodičia, priatelia, dávame Vám do pozornosti program posledného dňa v školskom roku 2020/2021. Utorok 29. júna 2021 8,00 – rozhlasové vysielanie – vyhlásenie ocenených žiakov pochvalou riaditeľom školy 8,05 – odovzdávanie koncoročných vysvedčení, udelenie pochvál triednym učiteľom, zhodnotenie šk....
Archív noviniek