Silový a kondičný tréning

Silový a kondičný tréning pre I. – IV. roč. GYM dievčatá (Nicol Stanová) pondelok/utorok/ streda (po vzájomnej dohode) 16.00 – 17.30, prezenčne

Taliančina

Taliančina pre I. – IV. roč. GYM (p. uč. Pavúčková) utorok 14.15 – 15.45, prezenčne i online

Príprava študentov z chémie na vybrané VŠ

Príprava študentov z chémie na vybrané VŠ pre I. – IV. roč. GYM (p. uč. Macková) utorok 14.05 – 15.35/ štvrtok 14.05 – 15.35, (po vzájomnej dohode) prezenčne i online