Krúžok z anglického jazyka pre 5. ročník ZŠ

Krúžok je vedený študentmi gymnázia: Šimon Sopko, Matúš Kuklovský, 3.G Krúžok ANJ je zameraný pre žiakov 5. ročníka ZŠ, aby precvičovali slovnú zásobu, gramatiku a jazykové štruktúry ANJ

Matematické prechádzky

pondelok a podľa dohody aj poldňové/ celý deň skôr cez víkend Práca s programom MathCityMap, tvorba prechádzok cez daný program a absolvovanie reálnych matematických prechádzok v rôznych mestách.

Rope skipping

Externý lektor: p. Hadová Skákanie cez švihadlo pozná asi každý, ale viete že je to šport, ktorý má svoje pravidlá, rozhodcov a aj majstrovstvá sveta? Rope skipping je skákanie cez švihadlo, kde používame rôzne triky, otočky, tanec. Je výbornou zábavnou voľnočasovou aktivitou, ale aj súťažnou aktivitou, ktorá má svoje súťažné pravidlá, rozhodcov, súťaže.

DEŇ VODY 2022

Téma: Rieka – zdroj života. Cieľová skupina: triedy 5. – 7. ročníka ZŠ

iBobor

tréningové kolo www.ibobor.sk

Cirkevná v pohybe

Záštitu nad podujatím prevzal 6-násobný najlepší volejbalista Slovenska Richard Nemec, ktorý sa zúčastní otvorenia podujatia a autogramiády. .)