iBobor

tréningové kolo www.ibobor.sk

Turisticko-cyklistický krúžok

Turisticko-cyklistický krúžok pre 6. roč. (p. uč. Otruba) nepravidelne (zväčša počas víkendu, vždy po dohode s vyučujúcim) Turisticko-cyklistický krúžok pre 7. roč. (p. uč. Otruba) nepravidelne (zväčša počas víkendu, vždy po dohode s vyučujúcim)

Matematický krúžok

Matematický krúžok pre 7. roč.(p. uč. Jankovič) štvrtok 14.15 -15.45, prezenčne i online