iBobor

tréningové kolo www.ibobor.sk

Nebojme sa matematiky

Nebojme sa matematiky pre 8. roč. (p. uč. Nechalová) utorok 14.15 – 15.45, prezenčne i online