Ako hovoriť s deťmi o koronavíruse

  • poskytnime im vecné a základné fakty o koronavíruse (čo to je, ako sa prenáša, ako sa chrániť)
  • obmedzme čas detí strávený na internete a pred televízorom, kde sa na nich môžu stále valiť informácie o koronavíruse
  • keď sa s nimi rozprávame, nestrašme ich a nevzbudzujme väčšie obavy, než je potrebné, opierajme sa vždy o fakty
  • prispôsobme rozhovory veku – mladšiemu dieťaťu môžeme informácie o vírusoch podať aj cez komixy alebo obrázky, so staršími deťmi hovorme viac na rovinu
  • vysvetlime im, prečo je dôležité, aby boli zodpovedné nielen voči sebe, ale aj voči ostatným (starším, chorým…)
  • naučte ich, ako si správne umývať ruky
  • dajte im najavo, že strach, obavy, úzkosti či hnev sú normálnou reakciou

Užitočné stránky a linky:

Webová stránka bratislavský kraj prináša aktuálne články o koronavíruse a užitočné letáky

Súbory na stiahnutie:

Žiadny dokument.