Čo mám robiť ak som COVID-19 pozitívny?

Usmernenie pre rodičov po zistení pozitivity detí pri Ag-testovaní a pri PCR-RT teste.

 • V situácii, keď mal žiak pozitívny antigénový samotest
  Čo v tejto situácii urobí rodič pozitívneho žiaka?
 • bezodkladne informuje o pozitivite svojho dieťaťa vedenie školy, a to výlučne mailom na vedenie@csmalacky.sk,
 • bezodkladne nahlási izoláciu všeobecnému lekárovi pre deti a dorast, ktorý dohliada na izoláciu,
 • bezodkladne prihlási svoje dieťa na PCR-RT test (okrem osobného dôvodu aj z dôvodu vyhodnotenia opodstatnenosti karantény triedy/skupiny). Pri prihlasovaní cez korona.gov.sk nemusíte uviesť meno pozitívneho spolužiaka, stačí uviesť „neznáme“.

Čo v tejto situácii bude s triedou alebo skupinou žiakov?

Trieda/skupina žiakov sa stávajú potenciálnymi úzkymi kontaktmi a do výsledku PCR-RT testu žiaka zostávajú v karanténe. Karanténa trvá po dobu 10 dní od posledného kontaktu s pozitívnym žiakom.

 1. a) V prípade negatívneho výsledku testu PCR-testu sa karanténa ukončí a žiaci sa vracajú do školy.
 2. b) V prípade pozitívneho výsledku testu PCR-testu žiaci pokračujú ďalej v 10-dňovej karanténe.

 3. V situácii, keď mal žiakpozitívny PCR-RT testalebo pozitívny antigénový test

    vykonaný na oficiálnom odbernom mieste

Čo v tejto situácii urobí rodič pozitívneho žiaka?

 1. bezodkladne informuje vedenie školy o pozitivite svojho dieťaťa, a to výlučne mailom na vedenie@csmalacky.sk.
 2. bezodkladne nahlási izoláciu všeobecnému lekárovi pre deti a dorast, ktorý dohliada na izoláciu. Domáca izolácia trvá po dobu 10 dní od dátumu vykonania testu s pozitívnym výsledkom, pokiaľ sa počas posledných troch dní tejto doby u tejto osoby nevyskytol ani jeden z klinických príznakov ochorenia COVID-19.

Čo v tejto situácii bude s triedou alebo skupinou žiakov?

 

Trieda/skupina žiakov sa stávajú úzkymi kontaktmi a idú do 10-dňovej karantény (s výnimkou tých, ktorí si uplatňujú výnimku). Karanténa trvá po dobu 10 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou. 

Odporúčame, aby rodič v prípade, že bolo jeho dieťa označené ako úzky kontakt (osoba s podozrením na COVID-19), absolvoval s dieťaťom na 5. deň RT-PCR test a minimalizoval tak riziko prenosu nákazy na pôde školy. Pri prihlasovaní cez korona.gov.sk nemusíte uviesť meno pozitívneho spolužiaka, stačí uviesť „neznáme“.

Ak žiak s podozrením na COVID-19 absolvuje RT-PCR test a výsledok je:

 1. a)negatívny– rodič informuje školu, žiak pokračuje v 10-dňovej karanténe, ale výučba pokračuje štandardným spôsobom; ak žiak neprejavuje klinické príznaky, po 7 dňoch môže byť karanténa ukončená a žiak nastupuje do školy,

  b) pozitívny – rodič informuje školu, žiak pokračuje v izolácii pod dozorom lekára, ktorý rozhoduje o jej ukončení.

  Všetky aktuálne informácie a usmernenia k organizácii školy počas COVID-u nájdete aj na stránke školy csmalacky.sk v časti „COVID-19“ (na hornej lište úvodnej stránky).