Pokyny k stravovaniu v školskej jedálni

POKYNY K STRAVOVANIU V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI V OBDOBÍ PANDÉMIE

Vážení rodičia, 

zabezpečenie stravovania v školskej jedálni v období pandémie musí byť v súlade s bezpečnostnými opatreniami, z toho dôvodu sa žiaci a študenti presúvajú na obed podľa uvedeného rozpisu v súboroch na stiahnutie. 

Každá trieda ma presne určené poradie, v ktorom ide na obed. Zabezpečenie dodržiavania poradia presunu na obed majú na starosti dozorkonajúci vyučujúci.

 

Ďakujeme za pochopenie.

cšm