Vybudovanie knižnice a jazykovej učebne v ZŠ Mansveta Olšovského v Malackách – IKT