Voľné pracovné miesta

Predpokladaný deň nástupu do práce:  1. september 2024

Pracovný úväzok: 100% 

 

Kvalifikačné predpoklady: 

 • VŠ II. st. alebo III. st.
 • splnenie kvalifikačných predpokladov na vyučovanie predmetu MAT a v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z..

 

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • zrelá osobnosť, ktorá má chuť stále na sebe pracovať
 • veľmi dobré komunikačné a organizačné schopnosti
 • schopnosť samostatnej práce
 • zodpovednosť, lojalita, flexibilita, dôslednosť
 • poriadkumilovnosť a rešpektovanie pravidiel
 • dobrá úroveň ovládania PC (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, práca s internetom)
 • tvorivosť a trpezlivosť
 • uprednostníme empatických učiteľov so záujmom o nové formy a metódy učenia

 

Žiadosť o prijatie do zamestnania je potrebné odoslať poštou alebo zaslať elektronicky na adresu csmalacky@csmalacky.sk , príp. doručiť osobne na adresu školy (Spojená škola sv. Františka Assiského, Kláštorné nám. 1, 901 01 Malacky) do 30.6.2024

K žiadosti je potrebné priložiť:

 • profesijný životopis (aj s uvedením telef. čísla) , motivačný list
 • kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • Súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania

Vybraní uchádzači budú telefonicky pozvaní na osobný pohovor.

 

Kontakt: Mgr. Elena Kabarcová, 0908 115 450

 

Malacky 20.05.2024                                                                         

Mgr. Elena Kabarcová

riaditeľka

Predpokladaný deň nástupu do práce:  1. september 2024

Pracovný úväzok: 100% 

 

Kvalifikačné predpoklady: 

 • VŠ II. st. alebo III. st.
 • splnenie kvalifikačných predpokladov na vyučovanie predmetu FYZ a v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.

 

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • zrelá osobnosť, ktorá má chuť stále na sebe pracovať
 • veľmi dobré komunikačné a organizačné schopnosti
 • schopnosť samostatnej práce
 • zodpovednosť, lojalita, flexibilita, dôslednosť
 • poriadkumilovnosť a rešpektovanie pravidiel
 • dobrá úroveň ovládania PC (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, práca s internetom)
 • tvorivosť a trpezlivosť
 • uprednostníme empatických učiteľov so záujmom o nové formy a metódy učenia

 

Žiadosť o prijatie do zamestnania je potrebné odoslať poštou alebo zaslať elektronicky na adresu csmalacky@csmalacky.sk , príp. doručiť osobne na adresu školy (Spojená škola sv. Františka Assiského, Kláštorné nám. 1, 901 01 Malacky) do 30.6.2024

K žiadosti je potrebné priložiť:

 • profesijný životopis (aj s uvedením telef. čísla) , motivačný list
 • kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • Súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania

Vybraní uchádzači budú telefonicky pozvaní na osobný pohovor.

 

Kontakt: Mgr. Elena Kabarcová, 0908 115 450

 

Malacky 20.05.2024                                                                         

Mgr. Elena Kabarcová

riaditeľka

Predpokladaný deň nástupu do práce:  1. september 2024

Pracovný úväzok: 100% 

 

Kvalifikačné predpoklady: 

 • VŠ II. st. alebo III. st.
 • splnenie kvalifikačných predpokladov na vyučovanie predmetu INF a v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z..

 

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • zrelá osobnosť, ktorá má chuť stále na sebe pracovať
 • veľmi dobré komunikačné a organizačné schopnosti
 • schopnosť samostatnej práce
 • zodpovednosť, lojalita, flexibilita, dôslednosť
 • poriadkumilovnosť a rešpektovanie pravidiel
 • výborná úroveň ovládania PC (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, práca s internetom)
 • tvorivosť a trpezlivosť
 • uprednostníme empatických učiteľov so záujmom o nové formy a metódy učenia

 

Žiadosť o prijatie do zamestnania je potrebné odoslať poštou alebo zaslať elektronicky na adresu csmalacky@csmalacky.sk , príp. doručiť osobne na adresu školy (Spojená škola sv. Františka Assiského, Kláštorné nám. 1, 901 01 Malacky) do 30.6.2024

K žiadosti je potrebné priložiť:

 • profesijný životopis (aj s uvedením telef. čísla) , motivačný list
 • kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • Súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania

Vybraní uchádzači budú telefonicky pozvaní na osobný pohovor.

 

Kontakt: Mgr. Elena Kabarcová, 0908 115 450

 

Malacky 20.05.2024                                                                         

Mgr. Elena Kabarcová

riaditeľka

Predpokladaný deň nástupu do práce:  1. september 2024

Pracovný úväzok: 100% 

 

Kvalifikačné predpoklady: 

 • VŠ II. st. alebo III. st.
 • splnenie kvalifikačných predpokladov na vyučovanie predmetu CHE a v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z..

 

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • zrelá osobnosť, ktorá má chuť stále na sebe pracovať
 • veľmi dobré komunikačné a organizačné schopnosti
 • schopnosť samostatnej práce
 • zodpovednosť, lojalita, flexibilita, dôslednosť
 • poriadkumilovnosť a rešpektovanie pravidiel
 • dobrá úroveň ovládania PC (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, práca s internetom)
 • tvorivosť a trpezlivosť
 • uprednostníme empatických učiteľov so záujmom o nové formy a metódy učenia

 

Žiadosť o prijatie do zamestnania je potrebné odoslať poštou alebo zaslať elektronicky na adresu csmalacky@csmalacky.sk , príp. doručiť osobne na adresu školy (Spojená škola sv. Františka Assiského, Kláštorné nám. 1, 901 01 Malacky) do 30.6.2024

K žiadosti je potrebné priložiť:

 • profesijný životopis (aj s uvedením telef. čísla) , motivačný list
 • kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • Súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania

Vybraní uchádzači budú telefonicky pozvaní na osobný pohovor.

Kontakt: Mgr. Elena Kabarcová, 0908 115 450

Malacky 20.05.2024                                                                         

Mgr. Elena Kabarcová

riaditeľka

Predpokladaný deň nástupu do práce:  1. september 2024

Pracovný úväzok: 100% 

 

Kvalifikačné predpoklady: 

 • VŠ II. st. alebo III. st.
 • splnenie kvalifikačných predpokladov na vyučovanie predmetu BIO a v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z..

 

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • zrelá osobnosť, ktorá má chuť stále na sebe pracovať
 • veľmi dobré komunikačné a organizačné schopnosti
 • schopnosť samostatnej práce
 • zodpovednosť, lojalita, flexibilita, dôslednosť
 • poriadkumilovnosť a rešpektovanie pravidiel
 • dobrá úroveň ovládania PC (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, práca s internetom)
 • tvorivosť a trpezlivosť
 • uprednostníme empatických učiteľov so záujmom o nové formy a metódy učenia

 

Žiadosť o prijatie do zamestnania je potrebné odoslať poštou alebo zaslať elektronicky na adresu csmalacky@csmalacky.sk , príp. doručiť osobne na adresu školy (Spojená škola sv. Františka Assiského, Kláštorné nám. 1, 901 01 Malacky) do 30.6.2024

K žiadosti je potrebné priložiť:

 • profesijný životopis (aj s uvedením telef. čísla) , motivačný list
 • kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • Súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania

Vybraní uchádzači budú telefonicky pozvaní na osobný pohovor.

Kontakt: Mgr. Elena Kabarcová, 0908 115 450

Malacky 20.05.2024                                                                         

Mgr. Elena Kabarcová

riaditeľka