Voľné pracovné miesta

Predpokladaný deň nástupu do práce:  ihneď

Pracovný úväzok: 100%

Základná hrubá mesačná mzda: 750 – 850 EUR

Požiadavky:

 • stredné odborné vzdelanie
 • bezúhonnosť, zodpovednosť, spoľahlivosť

Žiadosť o prijatie do zamestnania je potrebné odoslať poštou alebo doručiť osobne na adresu školy (Spojená škola sv. Františka Assiského, Kláštorné nám. 1, 901 01 Malacky), príp. zaslať elektronicky na adresu becarova.nina@csmalacky.sk do 30. marca 2023.

K žiadosti je potrebné priložiť:

 • Životopis (aj s uvedením telef. čísla)
 • Súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania

Vybraní uchádzači budú telefonicky pozvaní na osobný pohovor.

Kontakt: Nina Bečárová, 0917 350 602

 

Malacky 20.03. 2023                                                

Mgr. Daniel Masarovič

riaditeľ

Predpokladaný termín nástupu do práce:  po dohode

Pracovný úväzok: 100%

Hrubá mesačná mzda: 1000 – 2000 EUR

Požiadavky:

 • Úplné stredné vzdelanie a vysokoškolské vzdelanie I.st. / II. st. so zameraním na informatiku a informačné technológie, príp. blízke technické vzdelanie
 • Prax v odbore minimálne 2 roky
 • Primeraná znalosť práce s digitálnymi technológiami
 • Dôslednosť, zodpovednosť

Pracovná náplň:

 • Administrátor školského systému ASC agenda
 • Správca školského informačného systému EduPage
 • Správa a údržba webovej stránky školy – systém WordPress
 • Riešenie softwarových a hardwarových požiadaviek – prvý kontakt, analýza problému
 • Odborná pomoc a poradenstvo zamestnancom v oblasti používania digitálnych technológií
 • Registratúra IKT

 

Žiadosť o prijatie do zamestnania je potrebné zaslať elektronicky na adresu barankova.lydia@csmalacky.sk alebo odoslať poštou, príp. doručiť osobne na adresu školy (Spojená škola sv. Františka Assiského, Kláštorné nám. 1, 901 01 Malacky) do 1. decembra 2022.

Predpokladaný deň nástupu do práce:  ihneď

Pracovný úväzok: práca na dohodu- 10 hod. týždenne 

Kvalifikačné predpoklady: 

 • VŠ II. st. alebo III. st.
 • Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVaŠ SR 1/2020 Z. z.

Platové podmienky

 • Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú „Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”.

 

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • zrelá osobnosť, ktorá má chuť stále na sebe pracovať
 • veľmi dobré komunikačné a organizačné schopnosti
 • schopnosť samostatnej práce
 • zodpovednosť, lojalita, flexibilita, dôslednosť
 • poriadkumilovnosť a rešpektovanie pravidiel
 • dobrá úroveň ovládania PC (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, práca s internetom)
 • tvorivosť a trpezlivosť
 • uprednostníme empatických učiteľov so záujmom o nové formy a metódy učenia

 

Žiadosť o prijatie do zamestnania je potrebné odoslať poštou alebo zaslať elektronicky na adresu csmalacky@csmalacky.sk , príp. doručiť osobne na adresu školy (Spojená škola sv. Františka Assiského, Kláštorné nám. 1, 901 01 Malacky).

K žiadosti je potrebné priložiť:

 • profesijný životopis (aj s uvedením telef. čísla) , motivačný list
 • kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • Súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania

Vybraní uchádzači budú telefonicky pozvaní na osobný pohovor.

Kontakt: Mgr. Daniel Masarovič, 0917 350 117

Malacky 07.10.2022                                                              

Mgr. Daniel Masarovič

 riaditeľ

Predpokladaný deň nástupu do práce:  1. január 2023

Pracovný úväzok: 100% 

Kvalifikačné predpoklady: 

 • VŠ II. st. alebo III. st.
 • Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.

Platové podmienky

 • Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú „Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”.

 

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • zrelá osobnosť, ktorá má chuť stále na sebe pracovať
 • veľmi dobré komunikačné a organizačné schopnosti
 • schopnosť samostatnej práce
 • zodpovednosť, lojalita, flexibilita, dôslednosť
 • poriadkumilovnosť a rešpektovanie pravidiel
 • dobrá úroveň ovládania PC (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, práca s internetom)
 • tvorivosť a trpezlivosť
 • uprednostníme empatických učiteľov so záujmom o nové formy a metódy učenia

 

Žiadosť o prijatie do zamestnania je potrebné odoslať poštou alebo zaslať elektronicky na adresu csmalacky@csmalacky.sk , príp. doručiť osobne na adresu školy (Spojená škola sv. Františka Assiského, Kláštorné nám. 1, 901 01 Malacky).

K žiadosti je potrebné priložiť:

 • profesijný životopis (aj s uvedením telef. čísla) , motivačný list
 • kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • Súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania

Vybraní uchádzači budú telefonicky pozvaní na osobný pohovor.

Kontakt: Mgr. Daniel Masarovič, 0917 350 117

Malacky 07.10.2022               

Mgr. Daniel Masarovič 

riaditeľ

Predpokladaný deň nástupu do práce:  1. január 2023

Pracovný úväzok: 50% – 100%

Kvalifikačné predpoklady: 

 • Stupeň vzdelania – VŠ II. st. alebo III. st.
 • Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 10 ods.2, Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVaŠ SR 1/2020 Z. z.
 • Bezúhonnosť § 15.
 • Zdravotná spôsobilosť § 16.

Platové podmienky

 • Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú „Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dosiahnutého vzdelania a dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”.

Školský digitálny koordinátor zabezpečuje:

 • Poradenstvo a odbornú pomoc v oblasti zavádzania nových digitálnych metód do vzdelávania.
 • Spätnú väzbu pedagogickým zamestnancom školy v uplatňovaní a využívaní digitálnych metód, foriem výchovy a vzdelávania a digitálnych prostriedkov využívaných vo výchovno- vzdelávacom procese.
 • Vzdelávanie v oblasti využívania digitálneho obsahu alebo foriem práce s digitálnym obsahom.
 • Digitálny materiál k vzdelávacím štandardom vyučovacích predmetov alebo vzdelávacích oblastí.
 • Pravidelnú informovanosť o možnostiach využívania digitálnych technológií vo výchove a vzdelávaní a možnostiach zabezpečenia kybernetickej bezpečnosti.
 • Poradenstvo v rámci digitálnych technológií.
 • Administráciu online testovaní.
 • Dostupnosť externých vzdelávacích zdrojov.

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • zrelá osobnosť, ktorá má chuť stále na sebe pracovať
 • veľmi dobré komunikačné a organizačné schopnosti
 • schopnosť samostatnej práce
 • zodpovednosť, lojalita, flexibilita, kreativita, dôslednosť
 • poriadkumilovnosť a rešpektovanie pravidiel
 • dobrá úroveň ovládania PC (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, práca s internetom)

 

Žiadosť o prijatie do zamestnania je potrebné odoslať poštou alebo zaslať elektronicky na adresu csmalacky@csmalacky.sk , príp. doručiť osobne na adresu školy (Spojená škola sv. Františka Assiského, Kláštorné nám. 1, 901 01 Malacky).

K žiadosti je potrebné priložiť:

 • profesijný životopis (aj s uvedením telef. čísla) , motivačný list
 • kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • Súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania

Vybraní uchádzači budú telefonicky pozvaní na osobný pohovor.

Kontakt: Mgr. Daniel Masarovič, 0917 350 117

 

Malacky 07.10.2022                                                              

Mgr. Daniel Masarovič

 riaditeľ