Search

Kariérna poradkyňa

Miška Lániková_foto
0917 875 520

"Nehovor, že to nejde, radšej povedz, že to zatiaľ nevieš.

Tomáš Baťa

Hlavné úlohy KP na gymnáziu:

  • Kariérna poradkyňa (KP) informuje študentov o možnosti štúdia na vysokých školách doma i v zahraničí
  • Pravidelne informuje o konaní dňa otvorených dverí (DOD) na rôznych vysokých školách (vývesná tabuľa vedľa zborovne)
  • Informuje o konaní prípravných kurzov na rôzne fakulty vysokých škôl
  • Spolupracuje s Úradom práce v Malackách a informuje študentov o možnosti štúdia s uplatnením sa na pracovnom trhu a naopak o vysokých školách, z ktorých možnosť uplatniť sa na pracovnom trhu je veľmi slabá alebo žiadna
  • Každý rok navštevuje so študentmi veľtrh vysokých škôl VAPAC v Bratislave
  • Zverejňuje termíny konania prijímacích skúšok na jednotlivé vysoké školy
  • Sprostredkováva prezentácie slovenských i zahraničných vysokých škôl na našom gymnáziu

Informácie o vysokých školách

Prílohy na stiahnutie