Predseda

Samuel Bojanovský 3.G

Členovia

Marek Čiljak – 1.G

Šimon Sopko – 1.G

Ema Janečková – 2.G

Samuel Vrlák – 2.G

Veronika Dinušová – 3.G

Samuel Bojanovský – 3.G

Matúš Dudáš – 4.G

Katarína Oravcová – 4.G