Instagram

Facebook

Virtuálna prehliadka školy

Youtube

AS na web
Koordinátor školského časopisu Rybka
Koordinátor školského parlamentu - GYM
Učiteľ

"Čo dávaš, to sa ti vracia."

Predseda

Samuel Vrlák, 4.G

Podpredseda

Liana Nováková, 3.G

Členovia

Krištof Okruhlica, 1.G

Kristína  Vašutová, 1.G

Lukáš Kožuch, 2.G

Daniela Leskovská, 2.G

Šimon Sopko, 3.G

Ema Janečková, 4.G