Search
recyklohry logo

RECYKLOHRY

Projekt s názvom „RECYKLOHRY“ je školský recyklačný program, ktorý si kladie za cieľ systematické zapájanie témy správneho nakladania s odpadmi.
cs-raiffeisen-bank

Muzikálna učebňa

Cieľom projektu je vytvorenie špeciálnej odbornej učebne na vyučovanie hudobnej výchovy a pre podporu muzikálnych voľnočasových aktivít žiakov školy (spevácky zbor, hudobno-spevácky krúžok a iné).

Kláštorná záhrada

Zámerom nášho projektu je obnovenie pôvodnej františkánskej kláštornej záhrady v priestore školského vnútrobloku, tzv. kvadrumu.
modra-skola-logo-672x448
„Modrá škola – voda pre budúcnosť” je dlhodobý vzdelávací program Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s.
logo_mini_erasmus

MiniErasmus 2019

Každého študenta trápia otázky typu „Čo po strednej?“. Tieto pochybnosti neobchádzajú ani nás, a preto sme sa s tým rozhodli niečo spraviť.
financial-revenue-illustration-vector

ČSOB Zamestnanecký grantový program: Otvorená telocvičňa pre všetkých

Cieľom projektu je vytvorenie otvorenej a atraktívnej fitness telocvične v areáli školy, aby žiaci mohli získať trvalý vzťah k pohybovým aktivitám ako dôležitému predpokladu na osvojenie si zdravého životného štýlu.

RENOVABIS Školská knižnica – centrum vzdelanosti a kultúrnosti

Cieľom projektu je vytvorenie modernej školskej knižnice ako jedinečného vzdelávacieho a kultúrneho priestoru, ktorý nie je skladom starých kníh, ale atraktívnym miestom pre individuálne a kolektívne štúdium, čítanie, komunikáciu a stretávanie sa.
e-twinning

e-Twinning spolu s Brnenským biskupským gymnáziom BIGY a francúzskym gymnáziom

Naša škola sa zapojila do spolupráce e-Twinning spolu s Brnenským biskupským gymnáziom BIGY a francúzskym gymnáziom.
erasmus+

Rovesnícka Mediácia v Škole

Čoskoro sa končí školský rok a každý z nás sa rozbehne do sveta, sme totiž deviataci a máme pred sebou novú etapu života.
aiesec logo

Program AIESEC bol realizovaný na našom gymnáziu počas štyroch dní

23. apríla 2024
Program AIESEC bol realizovaný na našom gymnáziu počas štyroch dní 28.1. – 31.1.2019.