Projektové výzvy

RECYKLOHRY

19. októbra 2021
Projekt s názvom „RECYKLOHRY“ je školský recyklačný program, ktorý si kladie za cieľ systematické zapájanie témy správneho nakladania s odpadmi.
Projektové výzvy

Muzikálna učebňa

19. októbra 2021
Cieľom projektu je vytvorenie špeciálnej odbornej učebne na vyučovanie hudobnej výchovy a pre podporu muzikálnych voľnočasových aktivít žiakov školy (spevácky zbor, hudobno-spevácky krúžok a iné).

Kláštorná záhrada

19. októbra 2021
Zámerom nášho projektu je obnovenie pôvodnej františkánskej kláštornej záhrady v priestore školského vnútrobloku, tzv. kvadrumu.
Projektové výzvy
19. októbra 2021
„Modrá škola – voda pre budúcnosť” je dlhodobý vzdelávací program Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s.
Projektové výzvy

MiniErasmus 2019

19. októbra 2021
Každého študenta trápia otázky typu „Čo po strednej?“. Tieto pochybnosti neobchádzajú ani nás, a preto sme sa s tým rozhodli niečo spraviť.
Projektové výzvy

ČSOB Zamestnanecký grantový program: Otvorená telocvičňa pre všetkých

19. októbra 2021
Cieľom projektu je vytvorenie otvorenej a atraktívnej fitness telocvične v areáli školy, aby žiaci mohli získať trvalý vzťah k pohybovým aktivitám ako dôležitému predpokladu na osvojenie si zdravého životného štýlu.

RENOVABIS Školská knižnica – centrum vzdelanosti a kultúrnosti

19. októbra 2021
Cieľom projektu je vytvorenie modernej školskej knižnice ako jedinečného vzdelávacieho a kultúrneho priestoru, ktorý nie je skladom starých kníh, ale atraktívnym miestom pre individuálne a kolektívne štúdium, čítanie, komunikáciu a stretávanie sa.
Projektové výzvy

e-Twinning spolu s Brnenským biskupským gymnáziom BIGY a francúzskym gymnáziom

19. októbra 2021
Naša škola sa zapojila do spolupráce e-Twinning spolu s Brnenským biskupským gymnáziom BIGY a francúzskym gymnáziom.
Projektové výzvy

Rovesnícka Mediácia v Škole

19. októbra 2021
Čoskoro sa končí školský rok a každý z nás sa rozbehne do sveta, sme totiž deviataci a máme pred sebou novú etapu života.
Projektové výzvy

Program AIESEC bol realizovaný na našom gymnáziu počas štyroch dní

19. októbra 2021
Program AIESEC bol realizovaný na našom gymnáziu počas štyroch dní 28.1. – 31.1.2019.