Search

 ISIC preukazy pre šk. rok 2023/2024

Vážení rodičia, milí študenti! 
 
Aby ste mohli aj v ďalšom školskom roku využívať svoj Preukaz žiaka ISIC/EURO<26 na všetky zľavy a výhody doma a v zahraničí, je potrebné predĺžiť jeho platnosť na šk.rok 2023/2024.   
 
CS Malacky

Kde si preukaz vybaviť?

Preukaz žiaka ISIC/EURO<26, známku ISIC a informácie o stredoškolskom preukaze a termináli môžete získať na škole u p. Baránkovej, pre viac informácií ju môžete kontaktovať prostredníctvom emailu: barankova.lydia@csmalacky.sk.

Žiadosti o vydanie preukazu alebo známky:

Preukaz žiaka ISIC/EURO<26 je:

 • identifikačným preukazom žiaka školy: nahrádza papierový preukaz školy, na preukaze je logo školy, názov školy, osobné údaje a fotografia žiaka a slúži na identifikáciu žiaka v škole alebo mimo nej
 • čipovou kartou na MHD, SAD a železniciach: náhradza papierové potvrdenie pre potreby dopravcov a tri samostatné preukazy, na základe ktorých má žiak strednej školy nárok na zľavnené cestovné v MHD, na linkách SAD a na železniciach, vďaka čipu umiestnenému v preukaze stačí žiakovi jediný preukaz, ktorý môže používať na všetky tri druhy dopravy.
  Pred prvým použitím preukazu:
  • v SAD a MHD je potrebné dať si svoj Preukaz žiaka ISIC/EURO<26 „zaevidovať“ do systému na predpredajnom mieste dopravcu. V SAD sa naň dá nahrať kredit, v MHD sa naň dá nahrať predplatný cestovný lístok a ďalej sa preukaz používa ako bežný preukaz vydaný dopravcom
  • Pre bezplatné cestovanie vo vlakoch ZSSK je potrebné mať aktivovanú dopravnú časť preukazu a následne sa zaregistrovať v pokladni ZSSK spolu s občianskym preukazom. Na základe registrácie bude žiakovi vydaný Preukaz ZSSK. Pred cestou je potrebné si zabezpečiť cestovný lístok. Vo vlaku pri kontrole sa predkladá cestovný lístok a Preukaz žiaka ISIC/EURO<26 s aktivovanou dopravnou časťou (Preukaz ZSSK už netreba nosiť so sebou). Bezplatná doprava sa nevzťahuje na vlaky InterCity, na cesty z poslednej stanice na Slovensku do zahraničia a ani na 1. vozňovú triedu.
  Preukaz je možné využiť na žiacke cestovné aj vo vlakoch spoločnosti RegioJet. V týchto vlakoch sa nekontroluje čipová platnosť, je potrebné mať platnosť vyznačenú na preukaze platnou známkou ISIC.
 • medzinárodným identifikačným preukazom študenta ISIC: zelená strana preukazu
  a známka ISIC na aktuálny školský rok
  tvorí licenciu ISIC (International Student Identity Card) a zabezpečuje, že držiteľ preukazu je všade na svete považovaný za študenta denného štúdia. Vďaka tomu má k dispozíciii viac ako 50.000 zliav a výhod na Slovensku a vo svete. Miesta, kde je možné licenciu ISIC využiť, sú zvyčajne označené nálepkou s logom ISIC.

  Zoznam zliav na ISIC na Slovensku: www.studentskypreukaz.sk
  Zoznam zliav na ISIC vo svete: www.isic.org
  vizuál prednej strany
  preukazu žiaka ISIC/EURO<26
  vizuál prednej strany
  preukazu žiaka ISIC/EURO<26 od 1.9.2016
   
 • európskou kartou mládeže EURO<26: modrá strana preukazu a známka ISIC na aktuálny školský rok tvorí licenciu EURO<26. Licencia EURO<26 sprístupňuje viac ako 50.000 zliav a výhod na Slovensku a v Európe. Miesta, kde je možné licenciu EURO<26 využiť, sú zvyčajne označené nálepkou s logom EURO<26.
  vizuál zadnej strany
  preukazu žiaka ISIC/EURO<26
  vizuál zadnej strany
  preukazu žiaka ISIC/EURO<26 od 1.9.2016
   


  Zoznam zliav na EURO<26 na Slovensku
  Zoznam zliav na EURO<26 v Európe
 • čipovou kartou, ktorá nahrádza papierové stravné lístky: vďaka čipu vloženému v preukaze je možné preukaz využívať aj ako stravný lístok. Podmienkou je, že škola má zakúpený stravovací systém, v rámci ktorého je možné použiť čipové preukazy.
 • elektronickou vstupenkou na kultúrne a športové podujatia: preukaz je možné použiť ako vstupenku na niektoré kultúrne alebo športové podujatia zakúpené cez Ticketportal. Pri rezervácii cez Ticketportal stačí zadať číslo čipu
  a pri vstupe na podujatie potom stačí priložiť svoj preukaz k turniketu. Na niektoré podujatia predávané cez Ticketportal je tiež poskytovaná zľava na licenciu ISIC a EURO<26 (letné festivaly, divadlá,…).
 • elektronickou peňaženkou: vo FaxCopy aj s 10 % zľavou na kopírovacie a reprografické služby na licenciu ISIC a EURO<26
 • preukazom pre vedecké a univerzitné knižnice: preukaz je možné používať aj ako identifikačný preukaz čitateľa, takže nie je potrebné platiť za knižničný preukaz,
 • platný vždy na jeden školský rok. Jeho platnosť na ďalší školský rok sa predlžuje:

  1. známkou ISIC – licencia ISIC a EURO<26 sa predlžuje zakúpením známky ISIC na nový školský rok. Známka stojí 10 EUR. Dostanete ju priamo na škole alebo v pobočkách CKM 2000 Travel. Skontrolujte si, či máte na modrej strane preukazu známku ISIC na nový školský rok. Bez aktuálnej známky ISIC bude preukaz neplatný na 100.000 zliav a výhod na Slovensku a v zahraničí, ktoré sú viazané na platnú licenciu ISIC a EURO<26.
   • na preukazy vydané pred 1.9.2016 sa lepí známka na zadnú (modrú) stranu

   • na preukazy vydané od 1.9.2016 sa lepí známka na prednú (zelenú) stranu

  2. priložením preukazu k stredoškolskému terminálu a obnovením elektronickej platnosti čipu (viac info na www.transcard.sk)

Ďalšie otázky?

Ak by ste na tejto stránke alebo na stránke www.studentskypreukaz.sk či www.preukazziaka.sk nenašli všetky potrebné informácie a odpovede na svoje otázky, zavolajte nám na číslo 02 3210 1970 alebo nám napíšte na emailovú adresu recepcia@ckmsyts.sk. Informácie o doprave (MHD, SAD a železnice) nájdete na www.transcard.sk, alebo nám napíšte na preukazziaka@transdata.sk.

Ako aktivovať

Preukaz je pre ISIC zľavy vždy platný od 1.9. do 30.9. nasledujúceho roka. Platnosť preukazuje ISIC známka, ktorú je potrebné si vždy v novom školskom roku zakúpiť. Aktuálna známka ISIC Vás oprávňuje na zľavy u partnerov (obchody, reštaurácie, kiná, divadlá a ďalšie zľavy v zahraničí. Viac info nájdete na: www.studentskypreukaz.sk).

Pre účely dopravy je preukaz pre prvákov platný od 01.09 do 30.6. nasledujúceho roka; pre žiakov, ktorí pokračujú v štúdiu, je preukaz platný od 01.07. do 30.06 nasledujúceho roka (teda preukaz platí aj cez letné prázdniny). Pre predĺženie karty je potrebné riadiť sa inštrukciami, ktoré získate na škole a preukaz je potrebné si elektronicky predĺžiť už v priebehu júna. Žiakom, ktorí zmaturovali, končí štátom dotovaná zľava na dopravu dňom maturitnej skúšky alebo najneskôr 30.6.. Viac informácií nájdete na: www.transcard.sk

Otázky, otázky, otázky...

 1. Čo mám urobiť, keď stratím svoju kartu alebo sa mi poškodí?
  Ihneď kontaktuj osobu, ktorá má na starosti preukazy v Tvojej škole. Bude potrebné vyplniť žiadosť o duplikát Tvojej karty, uhradiť aktuálnu cenu duplikátu a do 48 hodín Ti bude vystavený nový preukaz. Tvoj starý preukaz bude ihneď zablokovaný proti zneužitiu a prípadný kredit, napr. v autobusovej doprave, Ti bude prehratý na nový preukaz – s novým preukazom jednoducho pôjdeš na stanicu a na okienku požiadaš o prehratie.
 2. Oplatí sa mi kúpiť si kartu aj so známkou, keď som v poslednom ročníku?
  Určite áno. Svoju preukaz môžeš využívať denno-denne u množstva partnerov a častokrát niektorí partneri poskytujú také zľavy, že už pri jednom nákupe sa Ti vrátia vynaložené peniaze.
 3. Môžem získavať zľavy, keď nemám aktuálnu známku ISIC?
  Nie. Je potrebné si zakúpiť aktuálnu ISIC známku, nalepiť ju na zadnú stranu preukazu do vyhradených políčok.
 4. Čo mám robiť, keď by som chcel využívať zľavu v podniku alebo obchode, ktorý ešte nie je partnerom ISIC?
  Pošli nám e-mail na adresu recepcia@ckmsyts.sk s názvom a adresou daného obchodu a popisom zľavy alebo benefitu, ktorý by si chcel. My sa pokúsime prijať tento obchod medzi našich partnerov.
 5. Čo v prípade, keď skončím školu? Môžem ďalej využívať zľavy?
  Áno. Do Tvojich 26 rokov môžeš využívať preukaz EURO<26 a nakupovať so zľavami u partnerov podporujúcich EURO<26 (drvivá väčšina ako pri ISIC). Ak pôjdeš na vysokú školu, tam automaticky budeš mať Preukaz študenta ISIC a každoročne si treba zakúpiť známku ISIC a pokračovať vo využívaní zliav. Po vysokej škole si zase môžeš kúpiť preukaz EURO<26.
 6. Vydáva Preukaz žiaka ISIC/EURO<26 ešte niekto iný?
  Nie. Združenie CKM SYTS je výhradným vydavateľom licencie ISIC, ITIC, EURO<26. Spoločnosť TransData s.r.o. zabezpečuje kompatibilitu a funkčnosť čipu umiestneného v preukaze u jednotlivých partnerov, predovšetkým v doprave (SAD, MHD, ZSSK).