Imatrikulácie študentov GYM

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

V pondelok 4.10. na sviatok sv. Františka si naši gymnazisti užili chvíle imatrikulácie, ktoré skvele pripravila 3.G. Boli to výnimočný čas aj kvôli tomu, že imatrikulovaní neboli len prváci, ale taktiež aj druháci, ktorým sa táto milá udalosť minulý rok prepiekla. Súťažili v tímoch modrých (1.G) a bielych (2.G) v rôznych disciplínach. Či už to bol „chutný“ koktail s olivami a sardinkami alebo módna prehliadka s outfitom vybraným spolužiakmi či karaoke spev. Završením bolo slávnostné šerpovanie a oficiálne prijatie do gymnaziálnych študentských kruhov.

Ďalšie novinky, ktoré by vás mohli zaujímať

Profesionálne siedmačky s micro:bit
8. 10. 2021 žiačky 7. ročníka predviedli mladším spolužiakom svoje zručnosti s používaním prostredia micro:bit. Prezentácia sa uskutočnila pri dodržaní pandemických opatrení tak, aby sa žiaci nepremiešavali. Žiačky 7. ročníka prezentovali prácu s micro:bit pred kamerou a žiaci 6. ročníka...
Hovorme o jedle 2021
V piatok 8.10. sa žiaci 1. až 7. ročníka zúčastnili projektového dňa „Hovorme o jedle“. Tentokrát deti spoznávali niečo, s čím sa bežne stretávajú na tanieri – krumple, grule, bandurky, švábka či spisovne zemiaky. Počas troch hodín sa stihli triedy bádateľsky učiť, hrať...
Smernica o vnútornom režime školy v školskom roku 2021/2022 akt. k 18.10.2021
Vážení rodičia, posielam Vám aktualizovanú smernicu o vnútornom režime školy s farebne vyznačenými zmenami. Zmeny sa týkajú ospravedlňovania neprítomnosti detí materskej školy z dôvodu ochorenia. Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť žiaka z dôvodu ochorenia na 5 po sebe idúcich vyučovacích...
Smernica o vnútornom režime školy v školskom roku 2021/2022 – aktualizácia k 13.10.2021
Vážení rodičia, dávame Vám na vedomie aktualizovanú smernicu o vnútornom režime školy z dôvodu novej vyhlášky ÚVZ SR. Zmeny sú dve: 1. Upravené tlačivo „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ (príloha č.2) 2. Nové tlačivo určené pre návštevy „Písomné vyhlásenie návštevníka o...
Archív noviniek