Angličtina hrou – krúžok ANJ pre 2.ročník

Angličtina hrou – krúžok ANJ pre 2.ročník

Deti si budú hravou formou osvojovať novú slovnú zásobu a učiť sa aktívne ju používať v komunikácii.

Fotogaléria