Letný konverzačný kurz TALK TALK

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

V týždni od 23.8- 27. 8., kedy sa letné prázdniny pomaly chýlili ku koncu, sa 31 našich učeniachtivých žiakov zúčastnilo kurzu angličtiny s názvom Talk Talk. Zažili opäť neopakovateľné chvíle s lektormi, ktorým boli zverení. Žiaci boli podľa veku rozdelení do dvoch skupín. Mladším žiakom sa venovala pani Janka Zbojová,  riaditeľka spoločnosti TalkTalkCourses. Tých starších žiakov mal na starosti pán Guy Cheetham (prezývaný Harry), anglický lektor, ktorý má dlhoročné skúsenosti s vyučovaním angličtiny na Slovensku. Učitelia kládli dôraz na konverzáciu, správnu výslovnosť a precvičenie si slovnej zásoby. Mnohým zúčastneným žiakom opadol strach z rozprávania v angličtine, poopravili si výslovnosť a rozšírili slovnú zásobu. Všetkým sa veľmi páčilo a zhodli sa na tom, že s lektormi strávili veľmi užitočné momenty, ktoré im pomôžu v ďalšom osvojovaní si vedomostí z angličtiny. V posledný deň kurzu získali žiaci certifikát a rozlúčili sa s lektormi pozdravom „ See you next year!“, aj keď by mnohí z nich určite skôr povedali „See you next month“  či dokonca „ See you next week!“

Ďalšie novinky, ktoré by vás mohli zaujímať

Profesionálne siedmačky s micro:bit
8. 10. 2021 žiačky 7. ročníka predviedli mladším spolužiakom svoje zručnosti s používaním prostredia micro:bit. Prezentácia sa uskutočnila pri dodržaní pandemických opatrení tak, aby sa žiaci nepremiešavali. Žiačky 7. ročníka prezentovali prácu s micro:bit pred kamerou a žiaci 6. ročníka...
Hovorme o jedle 2021
V piatok 8.10. sa žiaci 1. až 7. ročníka zúčastnili projektového dňa „Hovorme o jedle“. Tentokrát deti spoznávali niečo, s čím sa bežne stretávajú na tanieri – krumple, grule, bandurky, švábka či spisovne zemiaky. Počas troch hodín sa stihli triedy bádateľsky učiť, hrať...
Smernica o vnútornom režime školy v školskom roku 2021/2022 akt. k 18.10.2021
Vážení rodičia, posielam Vám aktualizovanú smernicu o vnútornom režime školy s farebne vyznačenými zmenami. Zmeny sa týkajú ospravedlňovania neprítomnosti detí materskej školy z dôvodu ochorenia. Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť žiaka z dôvodu ochorenia na 5 po sebe idúcich vyučovacích...
Smernica o vnútornom režime školy v školskom roku 2021/2022 – aktualizácia k 13.10.2021
Vážení rodičia, dávame Vám na vedomie aktualizovanú smernicu o vnútornom režime školy z dôvodu novej vyhlášky ÚVZ SR. Zmeny sú dve: 1. Upravené tlačivo „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ (príloha č.2) 2. Nové tlačivo určené pre návštevy „Písomné vyhlásenie návštevníka o...
Archív noviniek