Materská škola Nepoškvrneného srdca Panny Márie
„Facere et docere – Správne žiť a učiť to aj iných“
Materská škola Nepoškvrneného srdca Panny Márie
„Facere et docere – Správne žiť a učiť to aj iných“
Materská škola Nepoškvrneného srdca Panny Márie
„Facere et docere – Správne žiť a učiť to aj iných“
Materská škola Nepoškvrneného srdca Panny Márie
„Facere et docere – Správne žiť a učiť to aj iných“
Materská škola Nepoškvrneného srdca Panny Márie
„Facere et docere – Správne žiť a učiť to aj iných“
V piatok 23. septembra sa žiaci našej školy zúčastnili ako dobrovoľníci každoročnej celoslovenskej dobrovoľnej zbierky pre Úniu nevidiacich a slabozrakých Slovenska s názvom Biela Pastelka. V jednotlivých triedach našej školy a v uliciach Malaciek v...
Milí žiaci, študenti, rodičia, priatelia, v spolupráci s našou farnosťou organizujeme tradičnú pešiu púť do Šaštína. Púť sa uskutoční v sobotu 15. októbra. Zraz je o 7,45 pred kostolom. Púť sa končí sv. omšou o 16,30 v národnej Bazilike v Šaštíne. Návrat do Malaciek...
S veľkou radosťou sme prijali oznámenie o podpore projektu Nadácie Otvorenej Spoločnosti, vďaka ktorej sme mohli zariadiť našu Modrú triedu chýbajúcim materiálom a hračkami. V Modrej triede materskej školy bolo minulý rok 12 detí z Ukrajiny. Najviac im chýbali rozprávky,...
181792_Rodič-dieťa-veľké-a-malé-ruky-rám-kovové-oceľové-1
Milí priatelia, rodičia, žiaci, naša Materská škola Nepoškvrneného srdca Panny Márie bola úspešná v projekte nadácie Tesco Vy rozhodujete – my pomáhame. Od 11. júla do 7. 8. 2022 nám môžete pomôcť získať finančnú podporu hlasovaním za náš projekt v obchodnom dome Tesco...
zmena
Milí rodičia, priatelia,   ministerstvo školstvo vydalo nové usmernenie k zabezpečeniu bezpečnostných opatrení počas pretrvávajúcej pandémie COVID-19. Pandémia má v tomto čase síce našťastie miernejšiu podobu, ale na školách budeme aj naďalej dodržiavať niektoré preventívne opatrenia. Toto usmernenie nahrádza Internú smernicu o vnútornom režime...
DSC_2148
3. septembra 2021 sme slávnostne otvorili novú Materskú školu Nepoškvrneného srdca Panny Márie. Súčasťou otvorenia bola sv. omša, ktorú celebroval Mons. Prof. ThDr. Jozef Haľko, PhD. Slávnostnú liturgiu sprevádzal zbor z cirkevného konzervatória pod vedením jeho riaditeľa a organistu Mgr. Art. Mareka Vrábla, ArtD.
zaciname
Milí žiaci, rodičia, priatelia, s radosťou Vám oznamujeme, že v piatok 3. septembra 2021 sa uskutoční slávnostné otvorenie Materskej školy Nepoškvrného srdca Panny Márie, ktorá je od školského roku 2021/2022 novou organizačnou zložkou cirkevnej školy.

Povedali o ...

Nenašli sa žiadne.

Práve prebieha

Práve neprebieha žiadna udalosť.

Čo nás čaká

Nenašli sa žiadne udalsoti.

Fotogaléria

tn_DSC_2148

Slávnostné otvorenie MŠ