Search

 

Zástupkyňa MŠ

PaedDr. Martina Ambrušová

 

Oranžová trieda:     Silvia Klimová a Mária Mareková

    

 

 

 

Zelená trieda:   Mgr. Lucia Kováčová a Nikola Létalová

   

 

Žltá trieda:   Bc. Silvia Mináriková a Martina Beszédesová Granátová

 

NEPEDAGOGICKÝ PERSONÁL

Kuchárka: Kamila Nováková

 

Upratovačka: Sr. Bernadeta – Mária Peknušová