Instagram

Facebook

Virtuálna prehliadka školy

Youtube

Vedenie školy

Daniel Masarovič
Riaditeľ
0917350117

"Vieme, že tým čo milujú Boha, všetko slúži na dobré."

Poverená vedením ŠKD
Učiteľ
Zástupkyňa riaditeľa školy
0908115450

Gremiálna rada školy

DSC_8801 (2)
Učiteľ
Zástupkyňa riaditeľa školy
0918 756 548
Učiteľ

„Každý učiteľ ťa niečo naučí, no najviac ťa naučia vlastní žiaci.“

Učiteľ
Výchovná poradkyňa
Zástupca pedagogických zamestnancov školy (GYM)
Zástupca PZ
0918 813 418

konzultácie: kedykoľvek podľa dohody v pracovnom čase

"A tak zostávajú tri: viera, nádej a láska. Ale najväčšia z nich je láska."

Koordinátor čitateľskej gramotnosti
Učiteľ
Zástupca pedagogických zamestnancov školy (ZŠ)
Zástupca PZ

"Nie je dôležité, čo si dokázal v škole, ale to, čo dokážeš v živote." Albert Einstein

Poverená vedením ŠKD
Učiteľ
Zástupkyňa riaditeľa školy
0908115450
AS na web
Učiteľ

"Čo dávaš, to sa ti vracia."

Daniel Masarovič
Riaditeľ
0917350117

"Vieme, že tým čo milujú Boha, všetko slúži na dobré."