Search

Vedenie školy

Daniel Masarovič
Riaditeľ
0917350117

"Vieme, že tým čo milujú Boha, všetko slúži na dobré."

Miška Lániková_foto
Kariérna poradkyňa
Koordinátor maturít
Učiteľ
Zástupkyňa riaditeľa školy
091787 520

"Nehovor, že to nejde, radšej povedz, že to zatiaľ nevieš.

Tomáš Baťa

Koordinátor testovania 9
Poverená vedením ŠKD
Učiteľ
Zástupkyňa riaditeľa školy
0908115450

Gremiálna rada školy

DSC_8801 (2)
Učiteľ
Zástupkyňa riaditeľa školy
Zástupkyňa riaditeľa školy pre materskú školu
0918 756 548

„Milovať znamená dať všetko a pridať seba samého.“

Terezia z Lisieux

Viera Slezáková
Supervízor
Učiteľ

"Múdrosť prichádza, keď sa zbavíme prekážok, ktoré sme si postavili pomocou pojmov a programov. Znamená to, že sme vnímaví ku každej situácii a ku každému človeku a nenecháme sa ovplyvniť niečím, čo si zo sebou prinášame, čímkoľvek, čo nám ostalo z našich predchádzajúcich skúseností."

Miška Lániková_foto
Kariérna poradkyňa
Koordinátor maturít
Učiteľ
Zástupkyňa riaditeľa školy
091787 520

"Nehovor, že to nejde, radšej povedz, že to zatiaľ nevieš.

Tomáš Baťa

Koordinátor čitateľskej gramotnosti
Supervízor
Učiteľ
Zástupca pedagogických zamestnancov školy (ZŠ)
Zástupca PZ

"Nie je dôležité, čo si dokázal v škole, ale to, čo dokážeš v živote." Albert Einstein

Koordinátor testovania 9
Poverená vedením ŠKD
Učiteľ
Zástupkyňa riaditeľa školy
0908115450
AS na web
Koordinátor školského časopisu Rybka
Koordinátor školského parlamentu - GYM
Učiteľ

"Čo dávaš, to sa ti vracia."

Supervízor
Učiteľ
Zástupca PZ
Daniel Masarovič
Riaditeľ
0917350117

"Vieme, že tým čo milujú Boha, všetko slúži na dobré."