Search

V našej materskej škole sa učíme byť láskou. Tak ako to robila sv. Terezka z Lisieux vo svojich malých skutkoch a sv. František z Assisi vo svojom vzťahu s prírodou. Láskou, ktorá odráža vzťah k sebe samému, k iným ľuďom, k svetu, k prírode a k nášmu Stvoriteľovi. Niekedy stačí iba málo. Nechať sa viesť tým, čo nám deň ponúka a učiť sa žasnúť. Ako to robia deti. Jednoducho a celou svojou bytosťou.

Milovať sa učíme prostredníctvom výchovnej didaktickej pomôcky KOCKA LÁSKY, ktorá nám pomáha rásť a formovať sa. Na svojich šiestich stranách nám ponúka hodnoty:

  1. Milujem ako prvý – vychádzam zo seba, vyvíjam iniciatívu
  2. Počúvam druhého – zjednocujem sa s iným
  3. Milujeme sa navzájom – pomáham
  4. Odpúšťam druhému – prijímam druhého
  5. Milujem druhého – deliť sa, milovať pri hre
  6. Milujem všetkých  – ja som „dostal“, ale zároveň chcem aj „dať“. Vidím v druhých Ježiša. Starám sa s láskou o svet.

 

Kocka lásky má svoj pôvod v Taliansku v hnutí Fokolare, ktorého zakladateľkou je Chiara Lubichová. Autorom postavičiek Františka a Terezky je Barbora Macejková.

A ako Kocka lásky vznikla? „Čo mám urobiť, aby som bola ako Ježiš?“ spýtala sa jedného dňa Angelica Chiary Lubichovej. Ako odpoveď Chiara odovzdala deťom kocku lásky: na každej strane kocky je jeden bod umenia milovať: milovať všetkých; milovať ako prvý; milovať sa navzájom; milovať všetkých, teda vidieť Ježiša v druhom; počúvať druhého a odpúšťať.

Návod na použitie: 
„Hodíš si ju každé ráno,“ vysvetľujú deti zo škôlky , „a to, čo ti padne, o to sa musíš snažiť počas celého dňa.“

Jednoducho ju vyskúšajte: hoďte kocku na začiatku svojho dňa a čítajte slovné spojenie napísané na strane kocky, ktorú vidíte. Hľadáte posolstvo – odkaz a žite ho počas dňa. Pri západe slnka, svet bude trochu viac v pokoji a pokoj bude aj vo vnútri vás. Skúste veriť.