Search

 

Počet žiakov: 18

Učitelia:     Bc. Ľudmila Danove – triedna učiteľka

Mária Mareková