Instagram

Facebook

Virtuálna prehliadka školy

Youtube

 

Počet žiakov: 18

Učitelia: Mgr. Lucia Kováčová – triedna učiteľka

      Nikola Létalová