Search

 

Počet žiakov – 18

Učitelia:     Mgr. Zuzana Bernáthová – triedna učiteľka

Martina Beszedesová