Search

Všeobecná športová príprava – so športovým klubom RUDAR

1x do týždňa tréning v telocvični CŠ