Návšteva cintorína deťmi zo ŠKD

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

November je mesiacom kedy nielen myslíme na našich milovaných, o ktorých sme na tomto svete prišli, je to však aj čas kedy môžeme vyprosovať milosti, odpustky pre duše v očistci. Aj my, 5. oddelenie ŠKD sme šli na cintorín. Zapálením sviece a modlitbou pri kríži sme si uctili pamiatku zosnulých. Pomodlili sme sa aj na hroboch blízkych príbuzných z nášho oddelenia. Musím pochváliť všetky deti za ich dôstojné správanie na cintoríne.  Na záver nás čakalo prekvapenie. Rodičia našej žiačky pripravili pre deti výborný teplý olovrant  – pizzu. Krásnym poďakovaním bol apetít detí a usmiate tváričky.

Ďalšie novinky, ktoré by vás mohli zaujímať

Vyučovanie od 6. decembra
Vážení rodičia, v nadväznosti na rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava sa z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie obmedzuje prezenčná výučba na území Bratislavského kraja. Žiaci II. stupňa ZŠ a gymnázia od pondelka 6. decembra 2021 prechádzajú na dištančnú výučbu.  Žiaci I. stupňa ZŠ ostávajú na prezenčnom...
Buďme darom – Adventná výzva 2021/2022
Milí priatelia, pozývame aj Vás stať sa súčasťou nášho kolektívu a podporiť nás i naše deti pri plnení každodenných úloh, ktoré si pre deti 1. stupňa pripravili pani učiteľky v rámci adventnej výzvy. Každý deň až do Vianoc sa môžu...
Sv. omša zo školskej kaplnky 3.12.2021 o 08.05
Milí priatelia, srdečne Vás pozývame k sledovaniu sv. omše z našej školskej kaplnky. Link: Sv. omša
Archív noviniek