Obnovujeme vyučovanie na I. st., 4.G

Obnovujeme vyučovanie na I. st., 4.G

Obnovujeme vyučovanie na I. st., 4.G

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Vážení rodičia, priatelia,

na základe rozhodnutia ministerstva školstva sa od pondelka 12. apríla obnovuje školské vyučovanie v prezenčnej forme pre žiakov I. stupňa posledný ročník strednej školy.

Podmienkou je negatívny test (RT-PCR alebo Ag test) jedného zákonného zástupcu žiaka žijúceho v spoločnej domácnosti, nie starší ako 7 dní (v prípade maturantov len študent).

Vyňaté z tejto povinnosti sú osoby na základe výnimky z testovania v zmysle uznesenia vlády SR alebo vyhlášky ÚVZ SR.

Overenie splnenia podmienky negatívneho testu sa bude realizovať tak ako doposiaľ formou „Čestného vyhlásenia zákonného zástupcu o bezinfekčnosti“ (tlačivo je dostupné aj na Edupage), ktorého prílohou je kópia potvrdenia negatívneho výsledku testu na COVID-19 alebo doklad o výnimke.

Čestné vyhlásenie spolu s potvrdením je zákonný zástupca povinný predložiť pri prvom návrate do školy a potom vždy po ukončení platnosti testu (toho času 7 kalendárnych dní) alebo po ukončení platnosti potvrdenia o výnimke.

Pripomíname, že testovanie je dobrovoľné. V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie, jeho dieťa sa nebude prezenčného vzdelávania zúčastňovať (škola bude pre týchto žiakov zabezpečovať spravidla len zasielanie učebných materiálov). Neprítomnosť žiaka bude škola evidovať ako ospravedlnenú absenciu (ak bude riadne nahlásená). Upozorňujeme, že zákonný zástupca  nebude mať nárok na čerpanie pandemickej OČR.

Antigénové testovanie v školskej MOM-ke sa pre rodičov I. stupňa a študentov 4. ročníka gymnázia uskutoční v piatok 9. apríla v čase 14:00 – 18:00.

Vyučovanie žiakov II. stupňa ZŠ a gymnázia (mimo 4.G) bude v týždni od 12. apríla do 16. apríla 2021 prebiehať dištančným spôsobom.

Ďalšie oznamy

  • Prezenčné vzdelávanie žiakov I.st. bude v týždni od 12. do 16. apríla prebiehať v jednotlivých triedach z bezpečnostných dôvodov len pod vedením triednych pani učiteliek (na malé výnimky).
  • Školská jedáleň –  všetci stravníci – žiaci I. stupňa a študenti GYM sú od 12. apríla prihlásení na odber stravy. V prípade, že nemáte z rôznych dôvodov záujem o stravu, je potrebné urobiť elektronickú odhlášku!
  • Školský klub detí – bude od 12.4. fungovať v čase 6,00 – 17,30

Ďakujeme za porozumenie a tešíme sa na Vaše/naše deti! 🙂

Prajeme Vám veľa pokoja, sily a vytrvalosti do ďalších dní.

cšm

Ďalšie novinky, ktoré by vás mohli zaujímať

Letný tábor ŠKD
V priebehu uplynulého týždňa neostali brány našej školy zatvorené a privítali sme našich prvostupniarov na letnom tábore, ktorý organizovali naše pani vychovávateľky zo školského klubu.  Počasie bolo naozaj krásne a tak si naše deti mohli užiť množstvo aktivít, kopec zábavy, smiechu, šikovných rúk, slnečných dní, vody a vzájomných priateľstiev.
FAIR PLAY hra
Olympijské hry sa začnú v Tokiu 23. júla, ale namiesto toho, aby boli podujatím, ktoré oslavuje najlepšie športové úspechy, budú tohtoročné hry zatienené. Vďaka zmene pravidiel z roku 2015 môžu teraz športovci narodení ako muži súťažiť spolu so ženami v ženských...
Rozlúčka žiakov 9. ročníka
Dlhoročným zvykom na našej škole je, že na záver školského roka sa deviataci spoločne stretnú so svojimi učiteľmi a rodičmi, aby sa v slávnostnej atmosfére rozlúčili so základnou školou predtým, ako opustia jej brány. Tento rok bol v niečom iný, deviataci sa nemohli so všetkými rozlúčiť osobne a preto sme ich mohli sledovať aspoň prostredníctvom videoprenosu počas slávnostnej rozlúčky.  Želáme všetkým našim deviatakom, aby sa im darilo v ich ďalšom štúdiu i v živote.
 Program 29. júna 2021
Milí rodičia, priatelia, dávame Vám do pozornosti program posledného dňa v školskom roku 2020/2021. Utorok 29. júna 2021 8,00 – rozhlasové vysielanie – vyhlásenie ocenených žiakov pochvalou riaditeľom školy 8,05 – odovzdávanie koncoročných vysvedčení, udelenie pochvál triednym učiteľom, zhodnotenie šk....
Archív noviniek