Smernica o vnútornom režime školy v školskom roku 2021/2022 akt. k 18.10.2021

Vážení rodičia, posielam Vám aktualizovanú smernicu o vnútornom režime školy s farebne vyznačenými zmenami. Zmeny sa týkajú ospravedlňovania neprítomnosti detí materskej školy z dôvodu ochorenia. Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť žiaka z dôvodu ochorenia na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní (dieťa MŠ s povinným predprimárnym vzdelávaním na 7 po sebe idúcich vyučovacích dní (víkendy […]

Smernica o vnútornom režime školy v školskom roku 2021/2022 – aktualizácia k 13.10.2021

Vážení rodičia, dávame Vám na vedomie aktualizovanú smernicu o vnútornom režime školy z dôvodu novej vyhlášky ÚVZ SR. Zmeny sú dve: 1. Upravené tlačivo „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ (príloha č.2) 2. Nové tlačivo určené pre návštevy „Písomné vyhlásenie návštevníka o bezpríznakovosti“ (príloha č.2a) posielam Vám upravenú smernicu o vnútornom režime školy, z dôvodu aktualizácie školského […]

Zbierka papiera

Papier musí byť zviazaný. Priniesť papier môžete: Pondelok – Piatok : 7:00 – 8:00 a 15:00 – 17:00 Kde: Pri vstupe do školského dvora od Slovenskej sporiteľne