Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Spojenej školy sv. Františka Assiského

Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza v y h l a s u j e výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Spojenej školy sv. Františka Assiského s predpokladaným nástupom od 1. augusta 2024. Požadované predpoklady: Požadované doklady: Prihlášku s požadovanými dokladmi do výberového konania doručte v uzatvorenej obálke na adresu: Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza, Špitálska 7, 814 […]