Veľká prázdninová fotosúťaž

Milí žiaci a študenti, aj tento rok nás čaká Veľká prázdninová fotosúťaž a ak sa aj vy chystáte stráviť letné dni spoznávaním Slovenska so svojou rodinou alebo priateľmi, či pomocou iným,  je naša súťaž určená práve pre vás. Vašou úlohou je vyhotoviť originálnu fotografiu na jednu z dole uvedených tém. Fotografie budú vystavené v priestoroch […]

Sv. omša + odovzdávanie vysvedčení

1.– 6. ročník ZŠ :8,05 svätá omša v kostole, riaditeľské pochvaly, ukončenie šk. roka / odovzdávanie vysvedčení v triedach 7. – 9. roč. + GYM:8,05 odovzdávanie vysvedčení v triedach / 9,15 sv. omša, riaditeľské pochvaly, ukončenie šk. roka

Riaditeľské voľno 30.6.2022

Riaditeľ Spojenej školy sv. Františka Assiského oznamuje riaditeľské voľno pre žiakov základnej školy a gymnázia na deň 30.6.2022.

Oznam – stravovanie do konca školského roka

Vedúca ŠJ oznamuje, že odhlasovanie a prihlasovanie na obed bude možné do piatka 24.6.2022 do 14.00 hod., po tomto termíne nebude možne robiť v stravovaní  zmeny.   Dňa 29.6.2022 sú všetci žiaci I., II. stupňa a gymnázia z dôvodu ukončenia školského roka a odovzdávania vysvedčení odhlásení zo stravy.  V prípade, že by mali v tento deň […]