Oslava výročia školy

Oslava výročia školy

Facebook
Twitter
LinkedIn

V piatok 14.10.2022 naša škola oslavovala až dve krásne výročia: 30 rokov od založenia ZŠ Mansvéta Olšovského a 95 rokov Gymnázia sv. Františka Assiského.

Tento krásny, pre nás výnimočný deň, začal svätou omšou v Kostole Nepoškvrneného počatia Panny Márie, ktorú celebroval Mons. ICDr. Stanislav Zvolenský, PhD. spolu s ďalšími kňazmi farnosti. Svoje slová v kázni venoval všetkým tým, ktorí sa v minulosti, ale aj súčasnosti podieľajú na chode školy, pričom vyzdvihol dôležitosť a potrebu katolíckej školy, ktorá vychováva mládež v kresťanskom duchu a kvalitnými vedomosťami ju pripravuje do života.

Na svätej omši boli prítomní hostia z radu zakladateľov, pedagógov pôsobiacich na škole počas jej doterajšej ale predošlej existencie, žiaci školy ale i predstavitelia mesta Malacky.

Zbor Cirkevného konzervatória v Bratislave svojim krásnym spevom a hudobným sprevádzaním ešte viac umocnil celkový krásny zážitok zo svätej omše.

Po svätej omši sa všetci prítomní cez mestský park presunuli do areálu školy, konkrétne do Motýlej záhrady,  kde sa uskutočnilo požehnanie Lurdskej jaskyne (grotta so sochou Lurdskej Panny Márie). Táto historická pamiatka sa podarila zachrániť aj vďaka akademickému sochárovi Jánovi Lesňákovi z Levoče, ktorý je autom sochy.

Po vysviacke grotty nasledovala slávnostná akadémia, ktorá sa uskutočnila v spoločenskej miestnosti školy.

Otec biskup, pani riaditeľka Arcibiskupského úradu, bývalé pani riaditeľky školy, kňazi farnosti, pozvaní hostia z radov riaditeľov cirkevných škôl, vedenia mesta spoločne s ostatnými prítomnými bývalými i súčasnými učiteľmi sledovali program, v ktorom žiaci školy ukázali svoje schopnosti v speve, tanci, recitácií a hre na akordeóne.

Oslava výročia školy bola zavŕšená slávnostnou recepciou v priestoroch školy, ktorá sa niesla v priateľskom duchu spomínania a prianí všetkého dobrého do budúcnosti.

Ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli a pomohli k uskutočneniu tak výnimočného dňa, kedy sme spoločne mohli osláviť krásne jubileá našej školy.

Z výročia školy si môžete vypočuť aj rozhovor riaditeľa školy Mgr. Daniela Masaroviča, ktorý bol odvysielaný v rádiu Lumen.

Z výročia osláv si môžete pozrieť aj video zverejnené na YouTube školy.

Ďalšie novinky, ktoré by vás mohli zaujímať

IMG-7560
Naši žiaci sa v novom školskom roku tešia z vynovených a zmodernizovaných kmeňových tried. Počas letných prázdnin prešli viaceré triedy výraznou renováciou, ktorej cieľom bolo vytvoriť esteticky príťažlivé a zmyslovo podnetné prostredie k edukácii. Okrem nových podláh, tabúľ a hygienických kútikov pribudli aj celostenové...
Rudar_A3_CSM
Radi by sme Vám dali do pozornosti športový klub RUDAR, ktorý bude v tomto školskom roku na našej škole viesť krúžok všeobecnej športove prípravy. Všetky potrebné informácie nájdete na plagátoch.
IMG_9134
Dagmar Môťovská, dlhoročná učiteľka matematiky a informatiky, ktorá učí deti od materskej škôlky až po študentov na vysokých školách, bola opäť hosťom našej školy. Lektorka kurzov na rozvoj tímovej spolupráce, komunikácie, vedenia ľudí či motivácie. Venuje sa deťom z detských...
IMG_20230911_132358_1
Pri príležitosti sviatkov Panny Márie sme ju boli pozdraviť, poďakovať jej a poprosiť ju o pomoc a ochranu pre tento školský rok. Po sv. omši s pátrom Michalom sme sa vydali za zábavou do trampolínového parku. Nasýtili sme dušu i...