Pilotné testovanie 1.G

Pilotné testovanie 1.G

Facebook
Twitter
LinkedIn

V piatok 30. 09. 2022 bolo realizované pilotné testovanie študentov 1. ročníka GYM Národným inštitútom vzdelávania a mládeže – NIVAM (v predchádzajúcich šk. rokoch NÚCEM), ktorý zabezpečuje aj realizáciu riadnych testovaní žiakov 5. roč. ZŠ a 9. roč. ZŠ a prípravu externej časti a písomnej formy maturitnej skúšky.

Pilotné overenie testovacích nástrojov bolo z predmetov: 

  • matematika (90 minút),
  • slovenský jazyk a literatúra (70 minút).

Testovaní žiaci boli rozdelení do 3 skupín podľa obťažnosti pripraveného testu.

V uvedenej tabuľke môžete vidieť počet zapojených škôl a žiakov na SR a porovnanie priemernej úspešnosti v rámci SR a našich žiakov.

 

predmet Počet škôl Počet žiakov Priemerná úspešnosť SR Priemerná úspešnosť žiakov školy
Slovenský jazyk a literatúra – 2292021 24 338 49,27 %

73,3 %

Slovenský jazyk a literatúra – 2292022 24 330 50,00 %

77,1 %

Slovenský jazyk a literatúra – 2292023 24 321 59,78 %

74,3 %

Matematika – 2291021 24 339

52,34 %

70,5 %

Matematika – 2291022 24 333 48,91 %

64,8 %

Matematika – 2291023 24 315 49,16 %

61,4 %

 

Ďalšie novinky, ktoré by vás mohli zaujímať

adventný kalendár
Deti často lepšie trávia a prežijú Advent so svojím adventným kalendárom, ktorý nemusí byť práve z obchodu, čokoládový. Skutočné prežívanie adventu spočíva v prvom rade, darovaním svojho času Bohu a svojim najbližším. Aby sme našim žiakom trošku pomohli, pripravili sme si pre nich adventný „video-kalendár“ ...
matematika
Srdečne Vás pozývame na popularizačnú prednášku o matematike pre verejnosť, predovšetkým pre deviatakov, ich rodičov a učiteľov. 23. 11. 2022 o 16:00 v Spoločenskej miestnosti školy.   
IMG_2650
Žiaci 2.ročníka absolvovali v termíne od 14.11.-18.11.2022 plavecký kurz v Športovej hale Malina. Boli rozdelení do troch družstiev a pod vedením skúsených inštruktorov zdokonaľovali svoje plavecké zručnosti. Okrem mokrého vysvedčenia si  vyslúžili obrovskú pochvalu trénerov za ich aktívne počúvanie a...