Ponuka denného letného tábora

Ponuka denného letného tábora

Ponuka denného letného tábora

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Školský klub detí pri Spojenej škole sv. Františka Assiského Malacky ponúka denný letný tábor, ktorý sa uskutoční v priestoroch cirkevnej školy. Tábor je určený pre deti I. stupňa našej školy (uprednostňujeme deti 1. – 3. ročníka).

Tábor bude prebiehať v termíne od 6. – 9.7. 2021 v čase od 8.00 – 16.00 hod.

Zameranie tábora bude tvorivo-pohybové (tvorivé dielne, súťaže, kvízy).

Každý deň bude mať svoje tematické zameranie počas dopoludnia, popoludní nasleduje oddychová časť a športové aktivity.

Cena tábora je 40,- Eur. Cena zahŕňa obed, olovrant a odmeny pre deti.

Platba bude realizovaná výhradne na účet školy do 30. 6. 2021 (pokyny k platbe obdrží rodič po ukončení prihlasovania a zistenia skutočného záujmu).

Záujem o letný denný tábor urobí rodič/zákonný zástupca žiaka po prihlásení do Edupage v záložke PRIHLASOVANIE vyznačením možnosti MÁM ZÁUJEM.

Prihlasovanie bude prebiehať elektronicky do 13. 6. 2021.

Už sa tešíme na nové letné dobrodružstvá.

Ďakujeme za Vaše porozumenie a spoluprácu.

Ďalšie novinky, ktoré by vás mohli zaujímať

Letný tábor ŠKD
V priebehu uplynulého týždňa neostali brány našej školy zatvorené a privítali sme našich prvostupniarov na letnom tábore, ktorý organizovali naše pani vychovávateľky zo školského klubu.  Počasie bolo naozaj krásne a tak si naše deti mohli užiť množstvo aktivít, kopec zábavy, smiechu, šikovných rúk, slnečných dní, vody a vzájomných priateľstiev.
FAIR PLAY hra
Olympijské hry sa začnú v Tokiu 23. júla, ale namiesto toho, aby boli podujatím, ktoré oslavuje najlepšie športové úspechy, budú tohtoročné hry zatienené. Vďaka zmene pravidiel z roku 2015 môžu teraz športovci narodení ako muži súťažiť spolu so ženami v ženských...
Rozlúčka žiakov 9. ročníka
Dlhoročným zvykom na našej škole je, že na záver školského roka sa deviataci spoločne stretnú so svojimi učiteľmi a rodičmi, aby sa v slávnostnej atmosfére rozlúčili so základnou školou predtým, ako opustia jej brány. Tento rok bol v niečom iný, deviataci sa nemohli so všetkými rozlúčiť osobne a preto sme ich mohli sledovať aspoň prostredníctvom videoprenosu počas slávnostnej rozlúčky.  Želáme všetkým našim deviatakom, aby sa im darilo v ich ďalšom štúdiu i v živote.
 Program 29. júna 2021
Milí rodičia, priatelia, dávame Vám do pozornosti program posledného dňa v školskom roku 2020/2021. Utorok 29. júna 2021 8,00 – rozhlasové vysielanie – vyhlásenie ocenených žiakov pochvalou riaditeľom školy 8,05 – odovzdávanie koncoročných vysvedčení, udelenie pochvál triednym učiteľom, zhodnotenie šk....
Archív noviniek