Instagram

Facebook

Virtuálna prehliadka školy

Youtube

Ponuka denného letného tábora

Facebook
Twitter
LinkedIn

Školský klub detí pri Spojenej škole sv. Františka Assiského Malacky ponúka denný letný tábor, ktorý sa uskutoční v priestoroch cirkevnej školy. Tábor je určený pre deti I. stupňa našej školy (uprednostňujeme deti 1. – 3. ročníka).

Tábor bude prebiehať v termíne od 6. – 9.7. 2021 v čase od 8.00 – 16.00 hod.

Zameranie tábora bude tvorivo-pohybové (tvorivé dielne, súťaže, kvízy).

Každý deň bude mať svoje tematické zameranie počas dopoludnia, popoludní nasleduje oddychová časť a športové aktivity.

Cena tábora je 40,- Eur. Cena zahŕňa obed, olovrant a odmeny pre deti.

Platba bude realizovaná výhradne na účet školy do 30. 6. 2021 (pokyny k platbe obdrží rodič po ukončení prihlasovania a zistenia skutočného záujmu).

Záujem o letný denný tábor urobí rodič/zákonný zástupca žiaka po prihlásení do Edupage v záložke PRIHLASOVANIE vyznačením možnosti MÁM ZÁUJEM.

Prihlasovanie bude prebiehať elektronicky do 13. 6. 2021.

Už sa tešíme na nové letné dobrodružstvá.

Ďakujeme za Vaše porozumenie a spoluprácu.

Ďalšie novinky, ktoré by vás mohli zaujímať

IMG-5022
28.marca sa počas 1.vyučovacej hodiny celá škola ponorila do tichého čítania kníh. Žiaci, pani učiteľky i pani zástupkyňa si priniesli knihu a nechali sa unášať dejom. Následne sme si spoločne porozprávali o prečítanom a vzájomne sa tak inšpirovali. Bol to...
DSC04779
Opäť jeden z vydarených dní! Žiaci 5. – 7. ročníka si v piatok 24. marca pripomenuli význam vody pre náš život krásnym projektovým dňom. Množstvo krásnych posterov, power pointových prezentácií, vlastnoručne zhotovených modelov, taktiež vedomostný kvíz,  scénka, model ľadovca, ktorý sa dal...
IMG_0016 (1)
Dňa 22. marca mali aj naši študenti možnosť vidieť aktuálnu filmovú novinku Kuciak – vražda novinára. Po filme, ktorý oprávnene zanechal v študentoch veľmi silné dojmy, nasledovala takmer dvojhodinová, študentami moderovaná beseda, a to nielen o filme, ale i o celkovom spoločenskom dianí na...
20230324_123801
Žiaci našej školy sa zúčastnili okresného kola recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín- Zúbkove pramene. Reprezentovali nás Miriam Pucherová, 3.B, v kategórii poézia, Ester Fedorová, 4.A , v kategórii próza, Natália Fedorová, 7.B , v kategórii próza. Svojím vynikajúcim umeleckým výkonom dievčatá...