Instagram

Facebook

Virtuálna prehliadka školy

Youtube

Ponuka denného letného tábora

Facebook
Twitter
LinkedIn

Školský klub detí pri Spojenej škole sv. Františka Assiského Malacky ponúka denný letný tábor, ktorý sa uskutoční v priestoroch cirkevnej školy. Tábor je určený pre deti I. stupňa našej školy (uprednostňujeme deti 1. – 3. ročníka).

Tábor bude prebiehať v termíne od 6. – 9.7. 2021 v čase od 8.00 – 16.00 hod.

Zameranie tábora bude tvorivo-pohybové (tvorivé dielne, súťaže, kvízy).

Každý deň bude mať svoje tematické zameranie počas dopoludnia, popoludní nasleduje oddychová časť a športové aktivity.

Cena tábora je 40,- Eur. Cena zahŕňa obed, olovrant a odmeny pre deti.

Platba bude realizovaná výhradne na účet školy do 30. 6. 2021 (pokyny k platbe obdrží rodič po ukončení prihlasovania a zistenia skutočného záujmu).

Záujem o letný denný tábor urobí rodič/zákonný zástupca žiaka po prihlásení do Edupage v záložke PRIHLASOVANIE vyznačením možnosti MÁM ZÁUJEM.

Prihlasovanie bude prebiehať elektronicky do 13. 6. 2021.

Už sa tešíme na nové letné dobrodružstvá.

Ďakujeme za Vaše porozumenie a spoluprácu.

Ďalšie novinky, ktoré by vás mohli zaujímať

IMG-7560
Naši žiaci sa v novom školskom roku tešia z vynovených a zmodernizovaných kmeňových tried. Počas letných prázdnin prešli viaceré triedy výraznou renováciou, ktorej cieľom bolo vytvoriť esteticky príťažlivé a zmyslovo podnetné prostredie k edukácii. Okrem nových podláh, tabúľ a hygienických kútikov pribudli aj celostenové...
Rudar_A3_CSM
Radi by sme Vám dali do pozornosti športový klub RUDAR, ktorý bude v tomto školskom roku na našej škole viesť krúžok všeobecnej športove prípravy. Všetky potrebné informácie nájdete na plagátoch.
IMG_9134
Dagmar Môťovská, dlhoročná učiteľka matematiky a informatiky, ktorá učí deti od materskej škôlky až po študentov na vysokých školách, bola opäť hosťom našej školy. Lektorka kurzov na rozvoj tímovej spolupráce, komunikácie, vedenia ľudí či motivácie. Venuje sa deťom z detských...
IMG_20230911_132358_1
Pri príležitosti sviatkov Panny Márie sme ju boli pozdraviť, poďakovať jej a poprosiť ju o pomoc a ochranu pre tento školský rok. Po sv. omši s pátrom Michalom sme sa vydali za zábavou do trampolínového parku. Nasýtili sme dušu i...