Sme to, čo komunikujeme

Sme to, čo komunikujeme

Facebook
Twitter
LinkedIn

Milí kamaráti,

viac ako rok čelí Ukrajina brutálnemu a ohavnému útoku putinovského Ruska. Ľudia sú zabíjaní, mrzačení, nemilosrdne mučení. Ženy sú surovo znásilňované, deti nevedno kam unášané od svojich rodín. Všetky tieto chladnokrvné zverstvá majú za cieľ zničiť ukrajinský národ. Mnohé oblasti krajiny sú spustošené, doslova zrovnané so zemou. Udivuje ma, že približne polovica Slovákov sa stotožňuje s režimom, ktorý túto krutosť spôsobil. Čo to hovorí o nás, ak bezcitne ospravedlňujeme teror na Ukrajine? Čo to hovorí o našej schopnosti interpretovať realitu, ak nedokážeme pomenovať a odsúdiť očividnú vojnovú genocídu? Zdá sa, že podobne ako pri vírusu pandémie aj pri víruse vojny vykazujeme extrémne nízku odolnosť voči demagógiám, konšpiráciám a klamlivým dezinformáciám… A tiež našu nízku schopnosť hľadať pravdu. K čomu nás to pobáda?

Ako hovorí sv. Otec, vírus vojny pochádza z ľudského srdca. Zo zraneného a tvrdého srdca, v ktorom niet súcitu a nehy. Vyzerá to tak, že nielen Ukrajina, ale aj náš ostatný civilizovaný svet je akoby súčasťou globálneho vojnového konfliktu. Nielen rinčanie zbraní, ale aj to, čo vychádza z našich úst, má tragické dopady na naše životy. Oddeľujeme sa a schovávame sa za svoje barikády. Útočíme na seba hrubými a bojovnými výrazmi, ktoré v nás stupňujú hnev a vzájomnú nevraživosť. Stačí sa veľakrát pozrieť vôkol seba, koľké spustošenie vo vzťahoch zanechávajú slová, ktoré vyslovujeme. „Slová sa však často menia na vojnové činy plné ohavného násilia. Preto treba odmietnuť všetku bojovnú rétoriku aj všetky formy propagandy, ktoré manipulujú  pravdou a deformujú ju na ideologické ciele. Namiesto toho je potrebné na všetkých úrovniach podporovať komunikáciu, ktorá pomáha vytvárať podmienky na riešenie sporov“, hovorí pápež František.

Nevyhnutne potrebujeme komunikáciu, ktorá rozpaľuje naše stuhnuté srdcia a je hojivým balzamom na rany a bolesti srdca.  Potrebujeme čosi, čo prelomí aj tie najzatvrdnutejšie srdcia – láskavú reč. Poznáme to z literatúry i bežného spoločenského života. Láskavosť je skutočný protijed na krutosť a bezcitnosť, ktorými je otrávené ľudské srdce. Láskavá a priateľská reč je účinným liečivom na naše ochromené a unavené ľudské vzťahy.

Ako múdro povedal sv. František Saleský, k tomu, „aby sme dobre hovorili, stačí dobre milovať“. Komunikácia nemôže byť len marketingovou alebo účelovou stratégiou, ale musí byť odrazom duše, viditeľným povrchom jadra lásky, ktoré je očiam neviditeľné. Práve v srdci sa uskutočňuje jemné a citlivé zjednocovanie sa s druhým človekom. Preto platí to, čo hovorieval tento svätec: „Sme to, čo komunikujeme“.

Potrebujeme počúvať a počúvať sa navzájom. Je to ten najvzácnejší a najplodnejší dar, ktorý môžeme ostatným neustále venovať. To, čo vieme každý ponúknuť svetu zasiahnutého vírusom vojny, sú spôsoby a formy našej komunikácie. Komunikácie, ktorej základom je pokora pri počúvanípravdivosť a láska pri hovorení.

Ako hovorí sv. Otec František: „Dnes je oveľa potrebnejšie ako kedykoľvek predtým hovoriť so srdcom, aby sme podporovali kultúru pokoja tam, kde je vojna; aby sme otvárali cesty dialógu
a zmierenia tam, kde zúri nenávisť a nepriateľstvo. V dramatickom kontexte globálneho konfliktu, ktorý zažívame, je naliehavo potrebné zachovať komunikáciu, ktorá nie je útočná.“
Ako ďalej hovorí, je potrebné prekonávať zvyk rýchlo zdiskreditovať oponenta a pripisovať mu ponižujúce prívlastky namiesto toho, aby sme viedli otvorený a úctivý dialóg.

Milí kamaráti,

každý z nás má možnosť prispieť k mieru. Svojím osobným úsilím o komunikáciu, ktorá hľadá pravdu a zároveň dobro druhého človeka. Vedomým úsilím o láskavú reč, ktorá vychádza z pozorného, nezaujatého a ochotného počúvania živeného blízkosťou, súcitom a nehou srdca. Cez slová, ktoré vyslovujeme môžeme vrhnúť lúče svetla na cestu našich spolužiakov, priateľov, rodinných členov, všetkých bratov a sestier. K tomu nech nám pomôže aj táto spoločná prosba:

Nech nám Pán Ježiš, čisté Slovo vychádzajúce z Otcovho srdca, pomáha, aby naša komunikácia bola slobodná, čistá a srdečná.

Nech nám Pán Ježiš, Slovo, ktoré sa stalo telom, pomáha počúvať tlkot sŕdc, znovu objaviť, že sme bratmi a sestrami, a odzbrojiť nepriateľstvo, ktoré nás rozdeľuje.

Nech nám Pán Ježiš, Slovo pravdy a lásky, pomáha hovoriť pravdu s láskou, aby sme cítili, že sme si navzájom ochrancami.

Daniel Masarovič, riaditeľ cšm

Ďalšie novinky, ktoré by vás mohli zaujímať

uradnehodiny
Vážení rodičia a študenti, radi by sme Vás informovali, že sekretariát školy bude od 29.7.2024 do 2.8.2024 zatvorený z dôvodu čerpania dovolenky. Radi sa Vám budeme venovať od 5.8.2024 v čase od 8:00 do 14:00 a od 26.8.2024 v čase...
skolske_pomocky
Zoznam školských pomôcok pre 2. stupeň ZŠ v školskom roku 2024/2025 nájdete v priloženom súbore.
tn_IMG_3308
V piatok sme slávnostne ukončili školský rok pobožnosťou Te Deum, po ktorej pani riaditeľka ocenila niektorých žiakov  za mimoriadne zásluhy v tomto školskom roku.  Ďakujeme všetkým, ktorí nás v tomto školskom roku sprevádzali. Tešíme sa na Vás v septembri! 
20240531_091659
Počas posledného májového týždňa na našej škole maturovalo 18 našich študentov. Túto skúška, ktorá je považovaná za veľkú previerku všetkých doterajších vedomostí a je zároveň naozajstným vyvrcholením štúdia na strednej škole, teda u nás gymnázia, je zároveň symbolickým vstupom do dospelosti. Môžeme s radosťou oznámiť,...