Smernica o vnútornom režime školy v školskom roku 2021/2022 akt. k 18.10.2021

Smernica o vnútornom režime školy v školskom roku 2021/2022 akt. k 18.10.2021

Smernica o vnútornom režime školy v školskom roku 2021/2022 akt. k 18.10.2021

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Vážení rodičia,

posielam Vám aktualizovanú smernicu o vnútornom režime školy s farebne vyznačenými zmenami.

Zmeny sa týkajú ospravedlňovania neprítomnosti detí materskej školy z dôvodu ochorenia.

Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť žiaka z dôvodu ochorenia na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní (dieťa MŠ s povinným predprimárnym vzdelávaním na 7 po sebe idúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú). Pri absencii viac ako 5(žiak)/ 7(dieťa s PPV) po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie od lekára“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý má vedomosť o prebiehajúcom ochorení (bez obmedzenia počtu ospravedlnení počas školského roka). Rodičia detí, s nepovinným predprimárnym vzdelávaním, „Potvrdenie od lekára“ nepredkladajú.

Ďakujeme za porozumenie a prajeme veľa síl, vytrvalosti a pokoja.

Ďalšie novinky, ktoré by vás mohli zaujímať

Vyučovanie od 6. decembra
Vážení rodičia, v nadväznosti na rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava sa z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie obmedzuje prezenčná výučba na území Bratislavského kraja. Žiaci II. stupňa ZŠ a gymnázia od pondelka 6. decembra 2021 prechádzajú na dištančnú výučbu.  Žiaci I. stupňa ZŠ ostávajú na prezenčnom...
Buďme darom – Adventná výzva 2021/2022
Milí priatelia, pozývame aj Vás stať sa súčasťou nášho kolektívu a podporiť nás i naše deti pri plnení každodenných úloh, ktoré si pre deti 1. stupňa pripravili pani učiteľky v rámci adventnej výzvy. Každý deň až do Vianoc sa môžu...
Sv. omša zo školskej kaplnky 3.12.2021 o 08.05
Milí priatelia, srdečne Vás pozývame k sledovaniu sv. omše z našej školskej kaplnky. Link: Sv. omša
Archív noviniek