Smernica o vnútornom režime školy v školskom roku 2021/2022 – aktualizácia k 04.10.2021

Smernica o vnútornom režime školy v školskom roku 2021/2022 – aktualizácia k 04.10.2021

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Vážení rodičia,
posielam Vám upravenú smernicu o vnútornom režime školy, z dôvodu aktualizácie školského semafora. Zmeny sú vyznačené červenou farbou.
Najdôležitejšia zmena:

Výnimku z nosenia rúška majú žiaci ZŠ počas výchovno-vzdelávacieho procesu (t.j. počas vyučovacej hodiny). Žiaci ZŠ musia mať naďalej nasadené rúško: v interiéri školy mimo uzavretého kolektívu, ak vchádzajú alebo vychádzajú z/do priestorov školy, pri premiestňovaní sa po chodbách (v rámci prestávky, do inej vyučovacej miestnosti, telocvične, jedálne, na toalety), počas pobytu v spoločných priestoroch školy, pri premiešavaní viacerých skupín žiakov (napríklad pre účasti na hromadných podujatiach).

Ďalšie novinky, ktoré by vás mohli zaujímať

Profesionálne siedmačky s micro:bit
8. 10. 2021 žiačky 7. ročníka predviedli mladším spolužiakom svoje zručnosti s používaním prostredia micro:bit. Prezentácia sa uskutočnila pri dodržaní pandemických opatrení tak, aby sa žiaci nepremiešavali. Žiačky 7. ročníka prezentovali prácu s micro:bit pred kamerou a žiaci 6. ročníka...
Hovorme o jedle 2021
V piatok 8.10. sa žiaci 1. až 7. ročníka zúčastnili projektového dňa „Hovorme o jedle“. Tentokrát deti spoznávali niečo, s čím sa bežne stretávajú na tanieri – krumple, grule, bandurky, švábka či spisovne zemiaky. Počas troch hodín sa stihli triedy bádateľsky učiť, hrať...
Smernica o vnútornom režime školy v školskom roku 2021/2022 akt. k 18.10.2021
Vážení rodičia, posielam Vám aktualizovanú smernicu o vnútornom režime školy s farebne vyznačenými zmenami. Zmeny sa týkajú ospravedlňovania neprítomnosti detí materskej školy z dôvodu ochorenia. Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť žiaka z dôvodu ochorenia na 5 po sebe idúcich vyučovacích...
Smernica o vnútornom režime školy v školskom roku 2021/2022 – aktualizácia k 13.10.2021
Vážení rodičia, dávame Vám na vedomie aktualizovanú smernicu o vnútornom režime školy z dôvodu novej vyhlášky ÚVZ SR. Zmeny sú dve: 1. Upravené tlačivo „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ (príloha č.2) 2. Nové tlačivo určené pre návštevy „Písomné vyhlásenie návštevníka o...
Archív noviniek