Rodičovské stretnutie – konzultačné

2. februára. 2023, 16:00
2. februára. 2023, 18:00
Spojená škola
Gymnázium, I. stupeň, II. stupeň, Spojená škola, Základná škola
Rodičia, Všetci
2022/2023

Individuálne konzultačné rodičovské stretnutie s triednym učiteľom.