11. októbra. 2021, 07:00
22. októbra. 2021, 17:00
Spojená škola
Gymnázium, Základná škola
2021/2022

Papier musí byť zviazaný.

Priniesť papier môžete:

Pondelok – Piatok : 7:00 – 8:00 a 15:00 – 17:00

Kde:

Pri vstupe do školského dvora od Slovenskej sporiteľne