Vieš hovoriť po európsky?

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Študenti gymnázia mali opäť možnosť rozšíriť svoj obzor v zaujímavej oblasti, akou je práca Európskeho parlamentu. V rámci dištančného vyučovania sa stretli na online prednáške s europoslankyňou  Miriam Lexmann.

Viac ako hodinové stretnutie bolo naplnené nielen prednáškou na aktuálne európske témy, ale aj otázkami študentov, ktoré boli podľa slov pani Lexmann veľmi inšpirujúce. Študenti sa pýtali na šírku  záberu v rozhodovaní a zasahovaní Európskeho parlamentu do právomocí členských štátov, na  etické hranice umelej inteligencie, na postavenie žien v europarlamente. Zaznela i otázka potenciálneho uvažovania nad zriadením internetovej polície, ktorá by mala na starosti sledovanie kyberšikany či iných foriem zneužívania detí prostredníctvom sociálnych sietí.

Po diskusii si študenti mali možnosť overiť svoje vedomosti zo znalosti reálií Európskej únie v zábavnom kvíze. Prví traja budú odmenení atraktívnymi cenami,  dvoch zo študentov čaká  po upokojení pandemickej situácie návšteva Európskeho parlamentu.

Stretnutie s poslankyňou Európskeho parlamentu a objasnenie jej  jednoznačne prispieva k pozitívnemu vnímaniu práce

Ďalšie novinky, ktoré by vás mohli zaujímať

Letný tábor ŠKD
V priebehu uplynulého týždňa neostali brány našej školy zatvorené a privítali sme našich prvostupniarov na letnom tábore, ktorý organizovali naše pani vychovávateľky zo školského klubu.  Počasie bolo naozaj krásne a tak si naše deti mohli užiť množstvo aktivít, kopec zábavy, smiechu, šikovných rúk, slnečných dní, vody a vzájomných priateľstiev.
FAIR PLAY hra
Olympijské hry sa začnú v Tokiu 23. júla, ale namiesto toho, aby boli podujatím, ktoré oslavuje najlepšie športové úspechy, budú tohtoročné hry zatienené. Vďaka zmene pravidiel z roku 2015 môžu teraz športovci narodení ako muži súťažiť spolu so ženami v ženských...
Rozlúčka žiakov 9. ročníka
Dlhoročným zvykom na našej škole je, že na záver školského roka sa deviataci spoločne stretnú so svojimi učiteľmi a rodičmi, aby sa v slávnostnej atmosfére rozlúčili so základnou školou predtým, ako opustia jej brány. Tento rok bol v niečom iný, deviataci sa nemohli so všetkými rozlúčiť osobne a preto sme ich mohli sledovať aspoň prostredníctvom videoprenosu počas slávnostnej rozlúčky.  Želáme všetkým našim deviatakom, aby sa im darilo v ich ďalšom štúdiu i v živote.
 Program 29. júna 2021
Milí rodičia, priatelia, dávame Vám do pozornosti program posledného dňa v školskom roku 2020/2021. Utorok 29. júna 2021 8,00 – rozhlasové vysielanie – vyhlásenie ocenených žiakov pochvalou riaditeľom školy 8,05 – odovzdávanie koncoročných vysvedčení, udelenie pochvál triednym učiteľom, zhodnotenie šk....
Archív noviniek